Pas endavant per universalitzar les activitats extraescolars culturals i artístiques

Per a la universalització de les activitats extraescolars culturals, artístiques, científiques, tecnològiques i musicals, s’han signat dos acords de col·laboració, suport i acompanyament, un amb Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC) i l’altre amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes Sufragats amb Fons Públics no Universitaris (FAPAES).

31/10/2022 09:10 h

Ajuntament de Barcelona

L’AFFAC i la FAPAES aglutinen la majoria de les famílies dels centres educatius públics de la ciutat d’infantil, primària i secundària. Amb aquests acords, les associacions de famílies no només reben reforç i suport, sinó que se les implica i integra en l’estratègia municipal de vincular la cultura i l’educació per promoure la igualtat d’oportunitats en el dret a la participació cultural.

Els convenis permeten a l’Ajuntament i les entitats coordinar i dotar econòmicament els projectes a través dels quals es tiren endavant les tardes d’extraescolars culturals, científiques i artístiques. A més de l’aportació econòmica del consistori, per valor de 80.000 euros, el suport municipal es concretarà a través d’assessorament, dinamització, informació i acompanyament.

Amb els acords s’espera un enfortiment de les AFA federades a la ciutat, la incorporació progressiva de les AFA de les escoles municipals de manera activa, la creació i enfortiment de coordinadores d’AFA, la realització de programes personalitzats a les AFA amb una perspectiva intercultural i intervencions i acompanyament de les AFA en què hi hagi demanda des de la Direcció d’Educació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades