El PEUAT, l'eina per regular els allotjaments turístics a Barcelona

20/01/2017 17:31 h

Ajuntament de Barcelona

Regular els allotjaments turístics a la ciutat és l’objectiu principal, una regulació per garantir a la ciutadania el dret a l’habitatge, la convivència i la qualitat de l’espai públic. El Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) permetrà un model de turisme sostenible i responsable i rebaixarà la pressió als barris més saturats. 

El PEUAT és una regulació que beneficia el veïnat.

  • Permetrà garantir el dret a l’habitatge. Cap allotjament turístic podrà substituir l’ús d’un habitatge.
  • Facilitarà el descans, la intimitat i el benestar dels barcelonins.
  • Mantindrà la qualitat de l’espai públic i la convivència.

“No ens podem esperar més. Barcelona necessita una regulació específica per preservar el dret a poder-hi viure i que prioritzi la vida dels veïns i les veïnes“, ha explicat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Janet Sanz.

La regulació per zones del PEUAT

El pla preveu quatre zones de regulació a Barcelona. Les zones 1 i 2 són els barris amb més pressió turística.

  • Zona 1, àrea de decreixement. No s’hi poden crear noves places d’allotjaments turístics. Si un establiment tanca no se’l pot substituir. Barris de la zona 1: tots els barris de Ciutat Vella, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, part del barri de Sant Antoni, el Poble-sec, Hostafrancs, la Vila de Gràcia, la Vila Olímpica i el Poblenou.
  • Zona 2, àrea de manteniment del nombre de places i establiments actuals. Si un establiment tanca, se’n podrà implantar un altre amb el mateix nombre de places. El pla defineix criteris de distàncies i de densitat en funció de la dimensió dels establiments. Barris de la zona 2: la Nova Esquerra de l’Eixample, part del barri de Sant Antoni, la Sagrada Família, el Fort Pienc, la Font de la Guatlla, Sants, les Corts, Sant Gervasi – Galvany, i una part dels barris del Putxet, de Vallcarca i els Penitents, la Salut, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, el Baix Guinardó, el Parc i la Llacuna del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim.
  • Zona 3, àrea de creixement contingut. És bona part de la resta de la ciutat. En aquesta zona es permetrà obrir nous establiments o ampliar els existents tenint en compte la densitat màxima de places permeses.
  • Zona 4, àrea de regulació específica. Les àrees de la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc; la Sagrera, a Sant Andreu, i la zona nord del 22@, a Sant Martí, presenten característiques concretes pel que fa a la situació urbanística i planificació d’usos, i per tant disposen d’una regulació pròpia adaptada al territori.

Regulació dels habitatges d’ús turístic (HUT)

El PEUAT estableix el creixement zero dels habitatges d’ús turístic a tota la ciutat. A més, regula la concentració excessiva i procura una distribució territorial equilibrada. Quan cessi un HUT d’una zona saturada, es permetrà obrir-ne un de nou en una zona descongestionada. Però en cap cas podrà créixer el nombre total de places a la ciutat ni cap HUT podrà substituir un habitatge destinat a la residència d’un barceloní.

Debat i tramitació

“El PEUAT és fruit del consens, el diàleg i la participació de tothom que ha cregut necessària la regulació“, ha destacat la tinenta d’alcaldia Janet Sanz. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha tramitat inicialment el document dimecres, 18 de gener de 2017, i es debatrà i votarà al Plenari del Consell Municipal del 27 de gener.

Mesures complementàries

Paral·lelament al pla, continuen els esforços en la inspecció d’allotjaments turístics il·legals a la ciutat. A més del pla de xoc ja en marxa contra els habitatges d’ús turístic (HUT) il·legals, que ha permès reforçar el cos d’inspectors, s’està elaborant una mesura de govern que, entre altres qüestions, doblarà el nombre de personal municipal dedicat a perseguir aquesta activitat il·lícita aquest 2017, fins a arribar a 110 persones el 2018. Es preveu que el 2019 se superin les 3.000 ordres de cessament d’activitat de pisos turístics il·legals.