Pla de xoc per reactivar el sector del taxi

La crisi sanitària de la covid-19 i la situació de confinament han provocat una caiguda en els desplaçaments en els diferents mitjans de transport de la ciutat. Per adaptar el sector del taxi a la mobilitat en les diferents fases del desconfinament i recuperar-ne la sostenibilitat i viabilitat econòmica, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Metropolità del Taxi, en coordinació amb associacions de taxistes, impulsaran un pla de xoc amb deu mesures a curt i mitjà termini.

12/05/2020 16:42 h

Ajuntament de Barcelona

El pla de xoc conté una desena de mesures per adaptar el col·lectiu a les noves formes de mobilitat durant les diferents fases del desconfinament i garantir les mesures d’higiene i seguretat en els desplaçaments.

Una de les accions principals del pla és la creació d’una aplicació mòbil pública per a tota la flota de taxis de l’àrea metropolitana perquè els professionals rebin peticions de desplaçaments i puguin contactar amb les persones usuàries per via telemàtica. Actualment, només la meitat dels taxistes disposen d’aplicacions o radioemissora per poder-hi contactar. També disposaran de mitjans telemàtics d’atenció als taxistes i una finestreta electrònica per als tràmits dels professionals.

Una altra de les mesures és l’aplicació de protocols d’higiene i desinfecció dels vehicles i dels sistemes de protecció, com l’obligatorietat de portar mascaretes per garantir la seguretat dels taxistes i de les persones usuàries durant els desplaçaments.

Per adequar l’oferta de taxis a les necessitats de les persones usuàries, es farà un estudi sobre les noves formes de mobilitat que sorgiran a partir d’ara a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als punts principals de demanda.

El pla de xoc preveu, a més, altres mesures per facilitar la modernització de la flota i l’aplicació d’una moratòria d’un any per als vehicles que s’hagin de renovar perquè compleixen deu anys.

 

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades