Pla Pilot de millora de l’Atenció Primària i Comunitària a l’àrea Litoral Mar de Barcelona

14/12/2016 09:43 h

barcelona.cat

La Comissionada de Salut, Gemma Tarafa i la directora de Planificació Sanitària, Pilar Magrinyà, van presentar el Pla pilot de millora de l’Atenció Primària i Comunitària a l’àrea Litoral Mar de Barcelona.

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona impulsaran el 2017 el Pla pilot de millora de l’Atenció Primària i Comunitària a l’Àrea Integral de Salut (AIS) Litoral Mar de Barcelona amb l’objectiu de reforçar la qualitat i la centralitat de l’Atenció Primària i Comunitària en el sistema sanitari.

L’objectiu del Pla és implantar als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, -a on hi ha 14 centres d’atenció primària, un hospital i un sociosanitari-, reformes i millores en l’assistència sanitària en consonància amb les recents recomanacions de millora de l’atenció primària recollides pel Departament de Salut i les peticions de la ciutadania i dels professionals del sector.

La prova pilot, que es posarà en marxa l’any que be, consistirà a implantar tot un seguit de canvis en aquests centres en aspectes com la millora de l’accés tant telefònic com presencial a metges de família i a especialistes, o la millora de l’accés a les proves diagnòstiques per tal de reduir els temps d’espera. També s’introduiran millores organitzatives dels equips  i millores en la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius d’atenció (atenció primària, hospitals, sociosanitari i salut mental).

Les mesures de millora, treballades a través del grup promotor del Consorci Sanitari de Barcelona, amb representants de l’Ajuntament de Barcelona i els mateixos professionals de la zona, seran avaluades durant el 2018. En aquest sentit, els professionals d’atenció primària dels 5 centres on es desenvoluparà el pla pilot compartiran experiències i coneixeran de primera mà les bones pràctiques que han funcionat per  tal de reproduir-les. L’objectiu final és que el conjunt de millores  d’organització i coordinació assistencial es puguin estendre posteriorment a altres centres de la ciutat i de Catalunya.

 

Més informació

Adjunts