Propostes dels grups municipals al Ple ordinari del 30 de setembre de 2022

El Ple del Consell Municipal del mes de setembre del 2022 ha aprovat quatre proposicions amb contingut de declaració institucional: les d’ERC i BComú, per reconèixer les alertadores de la trama de llicències fraudulentes a Ciutat Vella el 2007; la del PSC, que reclama exigir millores en l’FP, i la de J×Cat, per instar el Govern de l’Estat a publicar les balances fiscals. Les propostes de Cs, el PP i Valents s’han rebutjat.

30/09/2022 15:54 h

Ajuntament de Barcelona

El Ple ha debatut dues proposicions amb contingut de declaració institucional relacionades amb l’exregidora de Ciutat Vella Itziar González i la funcionària municipal Lourdes Conesa, que el 2007 van denunciar la trama fraudulenta de llicències de pisos turístics a Ciutat Vella.

Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat reconèixer que cap Govern municipal ha estat a l’altura en l’acompanyament a les denunciants i demana reparar-les moralment i institucionalment i reforçar i millorar els protocols per protegir les persones alertadores de corrupció o irregularitats. S’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC, BComú, J×Cat i Cs, cap vot contrari i l’abstenció del PSC, el PP, Valents i la regidora no adscrita.

Barcelona en Comú ha demanat reconèixer-les institucionalment com a alertadores de les irregularitats comeses entre el 2005 i el 2009, impulsar d’ofici els canals establerts legalment per reparar-los els danys i comprometre’s a revisar i enfortir els mecanismes interns que garanteixin els drets de qui denunciï frau o corrupció. La proposta s’aprova amb els vots favorables d’ERC, BComú, J×Cat, i Cs, cap vot contrari i l’abstenció del PSC, el PP, Valents i la regidora no adscrita.

Ciutadans ha instat el Govern a elaborar i implementar un pla integral de seguretat i convivència ciutadana a Barcelona que inclogui un nou model de Guàrdia Urbana integral i transversal i que suposi un nou model de seguretat. La proposta s’ha rebutjat amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, el vot contrari d’ERC, BComú i el PSC i l’abstenció de J×Cat.

Valents ha instat el Govern a presentar totes les inspeccions i els informes de les obres fetes a Can Vies i encarregar una inspecció tècnica externa, per conèixer-ne les possibles deficiències, valorar l’estat de l’estructura i desallotjar-la i enderrocar-la si s’hi ha detectat algun perill. La proposta ha estat rebutjada amb els vots favorables de Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC i BComú i l’abstenció del PSC i J×Cat.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha presentat una proposició amb contingut de declaració institucional per denunciar la mala gestió en la planificació educativa de l’FP per al curs 2022-2023 i exigir millores en els processos de matriculació i els recursos necessaris, materials, de professorat i de llocs de pràctiques. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de BComú, el PSC, Cs, el PP, Valents i la regidora no adscrita i els vots contraris d’ERC i J×Cat.

La proposició amb contingut de declaració institucional de Junts per Catalunya demana instar el Govern de l’Estat a complir els acords aprovats de publicació anual de les balances fiscals entre els diferents territoris i, especialment, la publicació de la balança fiscal amb Catalunya. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables d’ERC i J×Cat, els vots contraris de Cs, Valents i la regidora no adscrita i l’abstenció de BComú, el PSC i el PP.

El Partit Popular ha presentat una proposició amb contingut de declaració institucional per endurir les penes en cas d’ocupació de l’habitatge o immoble, especialment en el cas de màfies, entre altres mesures en matèria d’ocupació. La proposta ha quedat rebutjada amb els vots favorables del PP, Cs, Valents i la regidora no adscrita, els vots contraris d’ERC i BComú i l’abstenció del PSC i J×Cat.