Què hi ha sota les restes del Born?

28/06/2016 18:53 h

Susagna Alcón

Està en marxa la primera recerca arqueològica des que es va inaugurar El Born Centre de Cultura i Memòria, amb l’objectiu de conèixer l’evolució arquitectònica de la ciutat. En aquesta intervenció a la Casa Corrales, una de les cases més ben documentades, hi participen una dotzena d’estudiants de la Universitat de Barcelona.

La recerca arqueològica torna a El Born Centre de Cultura i Memòria des que es va inaugurar amb una intervenció arqueològica a la Casa Corrales, un dels espais del jaciment del qual ens ha arribat més informació documental. D’aquesta manera, és possible completar l’evolució arquitectònica anterior a l’enderroc del 1717 de la seixantena de cases que hi ha al jaciment.

La formació i la divulgació és un dels puntals d’ArqueoBorn. Segons ha explicat Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria: “La recerca i la generació de coneixement són el nucli d’aquest projecte.” “El Born és un camp de pràctiques que ens permet mostrar els processos socials i crear una imatge dinàmica de la ciutat a través de l’arqueologia”, ha afegit. Per donar a conèixer la tasca dels serveis d’arqueologia, les visites guiades a El Born Centre de Cultura i Memòria i les visites de casals d’estiu fan a partir d’ara una parada per conèixer els treballs, i els assistents poden interactuar i conversar amb els arqueòlegs.

Per dur a terme aquesta intervenció ha estat necessari aixecar el paviment, que està format per 187 lloses. L’equip de conservadors les ha retirades totes, les ha numerades, classificades i conservades, amb l’objectiu que els arqueòlegs esgotin l’estratigrafia i arribin a l’origen de la casa. Un cop finalitzats els treballs, el 29 de juliol, el paviment es col·locarà en la posició inicial.

Gràcies a un conveni amb la Universitat de Barcelona, una dotzena d’estudiants del grau d’arqueologia participen activament en la recerca. Els alumnes s’encarreguen d’excavar, de la documentació, l’inventari i la neteja. Finalment, participaran en la redacció de la memòria científica en què s’exposaran els resultats obtinguts. Cada dia, a més, un dels estudiants explica en un diari digital com evoluciona la intervenció.