Recomanacions a l’hora d’anar a comprar durant la Covid-19

Planificar i aprofitar bé les sortides per anar a comprar, sortir individualment, prioritzar l’atenció de les persones vulnerables i facilitar la feina a les persones que treballen als comerços d’alimentació. Aquestes són les principals recomanacions per comprar d’una manera més segura durant la crisi de la Covid-19.

12/04/2020 15:51 h

Ajuntament de Barcelona

Un codi de bones pràctiques acordat amb el sector de l’alimentació recull deu consells per a la ciutadania i deu per als establiments d’alimentació.

Recomanacions per als compradors:

 • Respecteu les instruccions i les recomanacions dels establiments.
 • Sigueu comprensius i solidaris amb la priorització de la compra de determinats col·lectius.
 • Si és possible, aneu a comprar individualment.
 • Eviteu tant com sigui possible que es desplacin a comprar les persones vulnerables, grans o amb malalties cròniques.
 • Planifiqueu correctament la compra amb ajuda d’una llista per evitar desplaçaments innecessaris i esmerçar-hi el mínim temps imprescindible.
 • Reduïu la freqüència dels desplaçaments fent compres més grans, però sense acaparar productes més enllà de les necessitats reals.
 • Feu el pagament de la compra preferentment amb una targeta de crèdit o el mòbil, i eviteu el contacte amb diners físics.
 • Aneu als establiments en franges horàries i dies repartits, per evitar-hi concentracions.
 • Mireu de fer comandes col·lectives: que una mateixa persona pugui comprar per a diverses famílies.
 • Sigueu respectuosos amb les persones que treballen en el sector alimentari. Gràcies al seu esforç i compromís, podem gaudir d’un bon abastiment en tot moment.

Recomanacions per als establiments:

 • Reserveu una franja horària de compra per als col·lectius vulnerables i el personal de serveis essencials.
 • Doneu prioritat d’entrada, d’accés als productes, de pagament o en qualsevol altre moment a aquests col·lectius.
 • Oferiu, si és possible, un servei de venda no presencial i repartiment a domicili.
 • Poseu mesures de prevenció a disposició dels clients, com ara gels desinfectants, guants, paper i papereres obertes o amb pedals, si han d’agafar directament els productes.
 • Poseu mesures de protecció per als treballadors i les treballadores, com ara mascaretes, guants, mampares de separació, ulleres o gel desinfectant, i garantiu la distància de treball entre els treballadors i entre aquest personal i els clients.
 • Respecteu els aforaments màxims recomanats per les autoritats sanitàries.
 • Senyalitzeu les distàncies mínimes a les cues.
 • Establiu punts de recollida concrets allà on sigui possible.
 • Adapteu els horaris comercials per poder reposar adequadament els productes i desenvolupar les tasques de prevenció.
 • Col·laboreu en la mesura del possible amb el Banc dels Aliments i les entitats benèfiques certificades per Benestar Social.

Consulteu el nou Codi de bones pràctiques per fer la compra.

Consulteu tots els consells a l’hora de fer la compra.