Nou pas per recuperar la Rambla com a eix de ciutat i reactivar-hi la vida veïnal

La recuperació de la Rambla com a eix de ciutat s’ha adaptat a les necessitats generades per la pandèmia de la covid-19 amb mesures per reactivar-hi la vida veïnal i l’activitat econòmica. La prioritat és promoure’n la diversificació comercial, potenciar-hi l’habitatge, impulsar-hi activitats culturals i remodelar l’àmbit per afavorir el passeig i les trobades.

16/03/2021 17:42 h

Ajuntament de Barcelona

Un eix comercial de ciutat

La mesura vol impulsar una oferta comercial àmplia i atractiva per al veïnat, més enllà de l’interès turístic:

 • Nou pla d’usos per diversificar-ne l’economia.
 • Subvencions per a negocis nous.
 • Suport als establiments emblemàtics.
 • “Baixa a la Rambla”: segona edició de la campanya per atreure veïns d’altres barris.

Un carrer on viure

Una de les prioritats és fomentar el creixement de veïns als entorns de la Rambla per vivificar la via i els barris dels entorns:

 • Protecció de l’ús de les plantes dels edificis com a habitatges.
 • Impuls de mesures per ampliar el parc públic d’habitatge de l’àmbit.
 • Protecció dels llogaters per evitar que el veïnat marxi.

Gran espai cultural

S’impulsaran accions per fer de la Rambla un pol d’activitats vinculades a la cultura:

 • Ràdio Rambles: per compartir les iniciatives que s’activin a la Rambla. Començarà les emissions el 27 de març.
 • Àgores Rambles: diversos espais als entorns de la Rambla presentaran propostes de teatre infantil, concerts (a la plaça Reial) i altres projectes divulgatius.
 • Galeria-Rambla: obres i actuacions artístiques al llarg de la via.
 • Impuls de la Rambla com a espai per a esdeveniments de les biennals i els festivals que se celebren a la ciutat.

Un passeig que cus els barris

La transformació urbanística de la Rambla preveu fer de la via un espai públic més agradable i amable, amb més espai per als vianants i més ben ordenat, que connecti els barris que hi ha a banda i banda. Les accions principals són les següents:

S’unificarà en un únic nivell de paviment, de façana a façana, que diferenciarà:

 • Un carril de circulació per sentit d’ús per a transport públic, distribució de mercaderies i veïnat.
 • Un cordó de serveis i càrrega i descàrrega.
 • Voreres i passeig central ampliats.

Es millorarà el paisatge urbà de l’espai i s’ampliaran els espais de trobada:

 • Tres grans espais plaça a Moja-Betlem, el pla de la Boqueria i el pla del Teatre.
 • Noves zones d’estada en tot l’àmbit.
 • Millor integració de la zona de Colom al passeig.
 • Ampliació dels escocells de l’arbrat.

Es reordenaran els comerços per millorar la funcionalitat dels espais:

 • Retirada dels onze quioscos dels antics ocellaires.
 • Reubicació dels quioscos de premsa i de flors per dispersar-los per tot l’àmbit.

L’actuació urbanística a la Rambla parteix de l’avantprojecte elaborat per km-ZERO, l’equip guanyador del concurs, consensuat amb el veïnat i les entitats.

Les actuacions començaran a implementar-se al llarg d’aquest any.

Notícies relacionades