Recursos municipals per a la criança d’infants de 0 a 3 anys

La ciutat disposa de serveis municipals i gratuïts per donar suport en la criança de la petita infància, des de ludoteques i espais de criança familiar fins a espais de trobada entre mares de nadons de poques setmanes de vida o el servei de cangur Concilia en diferents barris de la ciutat.

13/02/2024 20:51 h

Ajuntament de Barcelona

Concilia, servei gratuït de cangur municipal

Ofereix atenció i cura d’infants fora de l’horari escolar, per a famílies monoparentals o sense xarxa. Cal inscripció prèvia per fer ús del servei. Els espais de cangur Concilia es troben en escoles bressol, centres cívics i biblioteques de 26 barris que formen part del Pla de barris.

Xarxa d’espais familiars de criança municipals

La ciutat té una xarxa de 26 espais familiars de criança municipals (EFCM) per a la petita infància i les famílies. És un servei educatiu que ofereix acompanyament professional setmanal a grups de famílies amb nadons de 0 a 3 anys. Hi ha 26 espais a la ciutat. Cal inscripció prèvia per participar-hi.

Programa “Nadons en família”

El programa “Nadons en família” facilita espais de trobada i d’intercanvi per a dones des de les darreres setmanes de gestació fins als primers vuit mesos de vida de l’infant. És un programa impulsat per l’Institut d’Educació de Barcelona en col·laboració amb professionals de l’Institut Català de la Salut.

Ludoteques municipals

Les ludoteques municipals són espais on es garanteix el dret al joc dels infants i dels joves menors d’edat. Hi ha professionals que orienten els infants en una selecció de jocs adaptats a la seva edat i afavoreixen la participació dels infants en les activitats socioculturals del seu entorn.

Etiquetes associades a la notícia