Reduir la contaminació evitaria unes mil morts l’any a la ciutat

La contaminació afecta la salut de les persones, i ara podem quantificar-ho en detall gràcies a l’estudi més exhaustiu fet fins ara per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L’excés de contaminació a la ciutat provoca un 7% de les morts naturals: són unes mil defuncions l’any que podríem evitar si la ciutat complís les recomanacions de qualitat de l’aire de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i no sobrepassés els llindars.

19/10/2020 15:09 h

Ajuntament de Barcelona

La contaminació impacta en la salut de les persones

L’informe ha constatat que l’exposició continuada als nivells de contaminació que hi ha a la ciutat és un greu problema de salut pública. La contaminació provoca el 33% dels casos nous d’asma infantil (525 l’any) i l’11% dels casos nous de càncer de pulmó (110 l’any). L’asma és una de les malalties cròniques més prevalents en infants, i s’associa amb un alt cost social i econòmic. D’altra banda, el càncer de pulmó és un dels tipus de càncer més diagnosticats tant en dones com en homes.

L’Eixample, el districte més exposat a la contaminació

El document també assenyala que l’impacte de la contaminació en la salut no és homogeni a totes les zones de la ciutat. El districte amb més contaminació de l’aire i amb més població exposada és l’Eixample, que acumula el 23% de les morts que s’atribueixen a la contaminació a la ciutat. Del 26% de les escoles que estan exposades a nivells de NO2 per sobre del límit legal, la meitat estan situades a l’Eixample, amb 15.000 infants aproximadament.

Menys trànsit, més salut

Reduir el trànsit i l’espai dedicat als vehicles privats a la ciutat és clau per millorar la qualitat de l’aire. L’Agència de Salut Pública de Barcelona recomana aplicar mesures urgents i transversals per reduir el trànsit, augmentar les zones verdes i la vegetació urbana i aplicar mesures especials al voltant dels centres educatius i els centres de persones grans.

En aquest sentit, Barcelona està duent a terme un seguit d’actuacions, com la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona, que limita la circulació dels vehicles contaminants; l’“Obrim carrers”, que recupera els carrers per a les persones, o el programa “Protegim les escoles”, que habilita per a les persones espais que abans ocupava el trànsit davant dels centres educatius.

Notícies relacionades