Nou model per agilitzar els tràmits de la Llei de dependència

El desplegament del nou model per gestionar la Llei de dependència suposarà l'entrada en funcionament progressiva de quatre centres específics, gràcies als quals es reduiran les llistes d'espera, on s'elaboraran programes individuals d’atenció (PIA) i se'n farà el seguiment.

10/08/2018 10:12 h

Ajuntament de Barcelona

El primer d’aquests centres ja està en funcionament des del mes de juny a Gràcia i s’ha fixat la fita de gestionar, abans del novembre, 3.000 casos pendents d’avaluació. Aquest centre té la funció d’actuar com a dispositiu de reforç per reduir al màxim les llistes d’espera i se centra, sobretot, en les persones que viuen al domicili particular i que ja tenen reconegut un grau de dependència.

Amb la posada en marxa dels quatre centres es pretén configurar un model únic d’atenció a la Llei de promoció i atenció a les persones en situació de dependència. Fins ara, els tràmits es feien als 40 centres de serveis socials de la ciutat, no especialitzats en dependències. Amb la centralització serà més ràpid i fàcil assumir els canvis constants que es produeixen en l’aspecte normatiu en el desplegament de la llei. I alhora, es podran actualitzar de forma més àgil els serveis i les prestacions de les persones que ja disposen d’un PIA fet i centrar-se més en la persona dependent i les seves famílies.

Serveis socials centrats en les persones

Aquesta és una de les vint mesures del projecte “Impulsem!”, el procés de reforma, de millora i d’actualització dels serveis socials de la ciutat, que s’ha dissenyat col·lectivament amb l’objectiu de construir un model centrat en la persona, amb més atenció als usuaris, menys burocràcia i més facilitats per als professionals que hi treballen.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades