Les empreses de bicis i motos compartides necessitaran una llicència per operar

La normativa que regula l’ús de bicicletes i motos compartides per controlar-ne la presència i minimitzar l’impacte que generen a l’espai públic s’ha aprovat definitivament. Ara s’iniciarà el procediment per atorgar les llicències, que inclouen una taxa de 71,51 euros per vehicle a l’any.

04/07/2019 16:38 h

Ajuntament de Barcelona

La llicència per als vehicles serà obligatòria i intransferible, i tindrà una durada de tres anys prorrogables a un any més. La regulació preveu un total de 3.975 llicències per a bicicletes i 6.958 per a motos, amb un màxim per empresa de 1.325 i 2.319, respectivament. Aquest límit permetrà doblar pràcticament el parc de vehicles que operen actualment a Barcelona, sempre que compleixin les condicions establertes per la nova normativa:

 • Han de complir els criteris de sostenibilitat municipals: bicicletes mecàniques i elèctriques i motos elèctriques.
 • Tots els vehicles han d’incorporar sistemes de geolocalització.
 • Hi ha d’haver accés municipal a les dades d’ús del sistema en temps real.
 • No poden concentrar més del 50% de la flota a la zona del centre de la ciutat durant un període superior a dues hores. Aquesta zona inclou el districte de l’Eixample, els barris dels entorns de l’avinguda Diagonal dels districtes de Sarrià – Sant Gervasi i Gràcia i part del barri del Baix Guinardó.
 • Totes les bicicletes han de disposar d’un sistema d’ancoratge i s’han d’estacionar als espais habilitats per a això a la via pública.
 • Els vehicles estacionats de manera incorrecta s’hauran de reubicar en un termini de 24 hores.
 • S’ha de pagar la taxa de 71,51 euros per vehicle i any.
 • S’ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 • S’ha de disposar de responsabilitat social en matèria laboral.
 • No es poden alienar, cedir ni transmetre les llicències atorgades.
 • Cal tenir una garantia per assegurar el compliment adequat de les condicions de la llicència d’un 10% de l’import de la taxa per al conjunt de vehicles.
 • Cal respectar la normativa vigent en matèria de trànsit, estacionament i ocupació de la via pública.

En cas d’incompliment de les condicions d’ús de l’espai públic, s’imposaran sancions de 450,76 euros i se’n podrà retenir la garantia. A més, l’Ajuntament també podrà:

 • Comissar vehicles si s’utilitzen un cop extingida la llicència.
 • Revocar la llicència si no es fa ús del vehicle durant un període superior a vint dies.
 • Revocar la llicència si l’interès públic ho justifica.

Minimitzar l’impacte en l’espai públic

El volum total de llicències es dividirà entre el nombre de sol·licitants que compleixin els requisits i es farà un sorteig per determinar l’ordre d’adjudicació. Si, tal com es preveu, se sol·liciten menys llicències de les disponibles, s’adjudicarà a cada empresa el màxim establert. La convocatòria i els terminis es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) en els pròxims dies.

La proliferació d’empreses de mobilitat compartida ajuda a combatre la contaminació, a fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic i a impulsar el vehicle elèctric. El nou marc regulador servirà per minimitzar-ne els efectes negatius: l’ocupació de l’espai públic i la seguretat viària.

Etiquetes associades a la notícia