Repartiment de mercaderies als aparcaments per hores

Aviat s’aprovarà inicialment el Pla especial urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona perquè els aparcaments de rotació es puguin complementar amb espais de logística o de serveis. L’objectiu és que permetin millorar i optimitzar la gestió de la distribució urbana de mercaderies de Barcelona i alliberar espai públic.

10/01/2023 18:44 h

Ajuntament de Barcelona

Es preveu que en els aparcaments (de titularitat pública o privada) amb suficients places de rotació s’hi puguin consolidar activitats complementàries que, amb caràcter general, inclouen la càrrega i la descàrrega, el repartiment de mercaderies i les activitats relacionades amb la recollida de petita paqueteria i la compra de petits productes.

A banda d’això, la normativa també estableix la inclusió dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics i d’estacions d’intercanvi de bateries als aparcaments, l’espai destinat als caixers automàtics i les màquines de venda automàtica, i la col·locació de determinades instal·lacions dels serveis públics de la ciutat (armariets de serveis).

Aquest pla especial urbanístic s’emmarca en el que preveu el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 i en l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies 2030 (EDUM 2030).

Després de l’aprovació inicial, la nova normativa es començarà a tramitar de cara a assolir l’aprovació definitiva, amb un període d’exposició al públic i el corresponent procés de participació ciutadana.

Etiquetes associades a la notícia