Revisió addicional i preventiva de 900 palmeres datileres

Aquesta setmana s’ha iniciat una revisió addicional i preventiva de 900 palmeres datileres que reuneixen condicions i característiques similars a la que va caure dijous al carrer de Joaquín Costa i que va provocar la mort d’una jove de 20 anys. Les datileres que generen qualsevol dubte s'estan talant per minimitzar riscos. Ja s’ha encarregat un informe extern i independent per determinar la causa exacta de la caiguda de la palmera.

09/08/2023 13:21 h

Ajuntament de Barcelona

La revisió preventiva es fa en palmeres que reuneixen tres factors que poden tenir a veure amb la caiguda de la palmera a l’altura de la plaça d’Emili Vendrell: l’estrès hídric, fruit de la sequera; l’estrenyiment i la inclinació del tronc, i la presència d’un niu de cotorres.

Davant del mínim dubte que existeixi en aquesta revisió, els tècnics determinaran la tala de la palmera, com ja s’ha fet en vuit casos. En paral·lel, s’ha iniciat un procés de reforç del reg de palmeres datileres per reduir-ne l’estrès hídric.

El protocol de Parcs i Jardins per analitzar l’estat de les palmeres ja és un dels més restrictius, amb paràmetres per sobre del que marquen les directives actuals. Tot i això, i després del malaurat succés de dijous, quan es disposi dels resultats definitius de l’informe encarregat es preveu intensificar el protocol de revisió i tractament de les palmeres datileres.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia