S'aprova inicialment la millora i ampliació de voreres a la Via Laietana

17/04/2018 18:05 h

Districte Ciutat Vella

El principal objectiu de l’actuació és la millora de l’espai de vianants i de la connexió a peu entre el barri Gòtic i el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Les actuacions, que abasten uns 3.000 metres quadrats, s’iniciaran durant aquest estiu i està previst que finalitzin a l’abril de 2019

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte d’arranjament i millores puntuals a les voreres de la Via Laietana. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de l’espai de vianants i de la connexió a peu entre el barri Gòtic i el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera amb una intervenció que abasta uns 3.000 metres quadrats i compta amb un pressupost d’1’2 milions d’euros.

Aquesta actuació proposa, d’una banda, donar continuïtat a les dues voreres de Via Laietana als àmbits de trobada amb els carrers perpendiculars on queda pendent fer plataforma única. I, de l’altra, reparar els paviments de vorera per millorar l’accessibilitat i la mobilitat, fent també un repàs als elements urbans malmesos. Així, els set entroncaments inclosos corresponen a les interseccions amb els carrers Tomàs Mieres; Julià Portet i Dr Joaquim Pou; Jaume Iplaça de l’Àngel; Princesa; Manresa; Àngel Baixeras; Joan Massana; i Consolat del Mar.

Aquestes intervencions busquen millorar les condicions ambientals i l’ús d’aquests espais. Per aquest motiu, en aquests àmbits es durà a terme una urbanització que ha de permetre guanyar espai per als vianants, amb una configuració similar a la plataforma única i eliminant les vorades.

Pel que fa a l’arranjament de voreres, s’intervindrà en alguns trams de les voreres on el paviment està deteriorat o manquen elements de seguretat per als vianants, fonamentalment, encaminaments i paviments especials per a guals. En total, s’intervindrà en uns 1.200 metres quadrats on es modifica el paviment existent.

La previsió és que les actuacions s’iniciïn durant l’estiu i finalitzin a l’abril de 2019.

Primeres passes cap a la veïnificació de la Via Laietana

Aquesta actuació és un primer pas en el procés de pacificació de la via, que està previst dur a terme durant el proper mandat. A més, abans de l’estiu està previst iniciar el procés participatiu amb tots els actors implicats que ha de permetre definir el futur projecte executiu a desenvolupar en aquesta important artèria urbana de la ciutat i una de les que més impacta en la vida del veïnat de Ciutat Vella tant des del punt de vista de fractura i frontera entre barris com des de la vessant mediambiental i de salut.