Serveis municipals i gratuïts per a dones

Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats i les problemàtiques específiques a les quals s’enfronten les dones, Barcelona disposa de diversos serveis especialitzats per atendre qualsevol situació de desigualtat o discriminació de gènere i impulsar l’activitat professional de les dones. Tots els recursos són gratuïts i abasten des de dubtes legals i laborals o suport psicològic fins a casos de violència masclista.

06/03/2024 12:36 h

Ajuntament de Barcelona

Combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme a la ciutat és una prioritat de les polítiques municipals. Per això, hi ha diversos serveis i programes destinats a abordar i eliminar de manera transversal les injustícies que històricament han patit les dones en tots els àmbits de la vida, des del desenvolupament professional fins a aspectes relacionats amb les cures, les violències masclistes o la salut emocional.

Tots els serveis municipals adreçats a dones són gratuïts i es troben recollits al portal de ciutat Dones i Feminismes.

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) és l’equipament de referència perquè qualsevol dona entri en contacte amb els equips municipals i pugui rebre l’atenció que necessita, ja sigui directament en aquest servei o per derivació a altres recursos especialitzats.

  • Els PIAD ofereixen informació, assessorament i orientació a les dones i serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic, i també programen activitats i tallers en grup per afavorir la creació de xarxes de dones.
  • Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 922 357, de dilluns a dijous, de 9.00 a 19.00 hores, i divendres, de 9.00 a 16.00 hores.
  • Hi ha dotze oficines dels PIAD, repartides per tots els districtes.

Promoció professional de les dones

Impulsar l’emprenedoria o els projectes d’economia social i solidària entre les dones és una de les prioritats de Barcelona Activa, que ofereix programes específics per afavorir la inserció laboral, la formació i l’equitat.

  • Lidera: espai per afavorir el creixement professional de les dones mitjançant la formació, el networking, programes d’emprenedoria i serveis d’assessorament.
  • Construïm en femení: programa per donar suport a projectes d’economia social i solidària liderats per dones. Ofereix formacions i acompanyament expert.

Una eina per avaluar el grau d’igualtat a les empreses

L’Equitest és una eina digital i gratuïta que, mitjançant un qüestionari, avalua les polítiques d’una empresa per combatre la desigualtat i la segregació de gènere. Ofereix recomanacions i línies d’actuació per erradicar pràctiques discriminatòries, com la bretxa salarial o el sostre de vidre.

Actuar davant les violències masclistes

Els serveis de Barcelona Antimasclista són un conjunt d’equipaments i recursos coordinats i amb equips especialitzats a atendre dones que viuen una situació de violència masclista. Des del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), que actua com a primera línia dels serveis municipals, fins als equips de l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Vall d’Hebron especialitzats en casos de violència sexual, la xarxa de recursos públics, gratuïts i confidencials aborda i actua davant qualsevol situació de violència en què es pugui trobar una dona.

Aquí trobareu més informació sobre els serveis per atendre dones i infants en situació de violència masclista.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia