Serveis per la no discriminació i la igualtat de tracte

03/02/2020 16:10 h

Drets de Ciutadania

El Comitè de les Regions de la Comissió Europea ha seleccionat com a bona pràctica el procés de treball Serveis per la no discriminació i la igualtat de tracte impulsat l’any 2016 per la Diputació de Barcelona, un grup de treball en què hi va participar activament l’Ajuntament de Barcelona.

El grup va realitzar múltiples trobades amb la finalitat de dissenyar i elaborar una guia de directrius per planificar les polítiques públiques de drets humans, i des de l’Ajuntament de Barcelona es va aportar, entre d’altres, l’experiència de l’Oficina per la No-Discriminació, un model de treball envers la discriminació i les vulneracions de drets amb més de 20 anys de trajectòria a la ciutat de Barcelona.

Podeu consultar més informació sobra aquesta bona pràctica a l’European Website on Integration de la Comissió Europea, així com la guia Serveis per la no discriminació i la igualtat de tracte, resultat d’aquell grup de treball, a través del següent enllaç.