Surt a licitació la segona fase de les obres de connexió del tramvia per la Diagonal

S’ha iniciat la tramitació per adjudicar i redactar el projecte executiu de la segona fase dels treballs de connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre Verdaguer i Francesc Macià. Aquesta actuació, amb un pressupost de 914.397,05 euros, permetrà implantar una xarxa tramviària unificada del Trambaix i el Trambesòs. Actualment estan en marxa les obres d’urbanització i de la infraestructura de la primera fase de la connexió, al tram Glòries-Verdaguer.

16/07/2022 10:45 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte executiu que ara es licita haurà d’incloure els treballs necessaris per implantar la xarxa tramviària (infraestructura i superestructura) en tota l’àrea d’actuació i els treballs de reurbanització del tram de l’avinguda Diagonal situat entre el passeig de Sant Joan i el passeig de Gràcia (tronc central, parterres, calçades laterals i voreres), del tram comprès entre el passeig de Gràcia i la plaça de Francesc Macià (tronc central, parterres i ajustos de calçades laterals) i també de la part de l’avinguda Diagonal fins a l’avinguda de Sarrià, on s’hauran de fer algunes intervencions de reurbanització al tram central i a la calçada lateral del costat de mar per poder dur a terme la connexió amb el Trambaix.

A més, el projecte haurà de tenir en compte la coordinació de les fases d’execució amb les obres de desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el carrer de Girona i la plaça de Francesc Macià. La redacció del projecte executiu del desdoblament del col·lector en aquest tram també ha iniciat la tramitació i es licitarà la setmana que ve. El col·lector s’haurà d’executar abans de la implantació de la xarxa tramviària i la reurbanització de l’avinguda Diagonal.

La connexió del Trambaix i el Trambesòs, a més d’implantar la infraestructura tramviària, ha de permetre continuar la reforma de l’avinguda Diagonal per ordenar-hi la mobilitat prioritzant la seguretat dels vianants i dels ciclistes, amb voreres més amples i més espai per passejar.

La previsió és adjudicar la redacció del projecte abans de final d’any i que el procés de redacció tingui una durada d’un any.

La unió dels tramvies permetrà que Barcelona disposi d’un sistema de transport públic que connectarà nou municipis de l’àrea metropolitana.

Etiquetes associades a la notícia