Actuacions municipals per impulsar la justícia de gènere

La implementació del II Pla per la justícia de gènere 2021-2025 avança a bon ritme amb un 72% de les mesures en execució o finalitzades i un 16% de programades per començar enguany. Les actuacions tenen com a objectiu combatre les desigualtats de gènere a tots els nivells i en tots els àmbits, des d’una perspectiva interseccional, de territorialització i de proximitat.

22/03/2023 14:53 h

Ajuntament de Barcelona

El II Pla per la justícia de gènere 2021-2025, que dona continuïtat al pla anterior i el consolida, s’estructura en quatre eixos estratègics, 36 àmbits d’actuació i 2 períodes d’execució (del 2021 al 2023 i del 2024 al 2025), amb un total de 378 mesures.

Actuacions als barris

A través del Pla de barris s’han desplegat diversos projectes d’igualtat de gènere amb una mirada de proximitat, i hi han participat més de 16.000 veïns i veïnes. La perspectiva de gènere és un dels quatre eixos d’actuació del programa, juntament amb l’empoderament veïnal, la salut pública i l’equitat.

Acció municipal

Per implementar una política feminista en el conjunt de l’acció municipal s’han creat 38 unitats de transversalitat de gènere i hi ha 52 figures referents en totes les àrees, districtes i organismes autònoms, així com en les societats mercantils municipals i entitats públiques empresarials.

Polítiques d’ocupació i emprenedoria

Amb l’objectiu de combatre la precarietat laboral de les dones i trencar la bretxa salarial en tots els sectors, s’ha incorporat una clàusula de gènere al Pla d’objectius de contractació pública sostenible 2022, i s’ha assessorat més de 1.800 dones als punts de defensa de drets laborals.

En el sector privat, s’ha impulsat la contractació de 726 dones aturades en situació d’emergència social, que han trobat feina a través dels projectes integrals amb contractació. També s’ha donat impuls a l’emprenedoria amb 70 projectes i 153 dones que han participat en els projectes “Construïm en femení” i “Camí de la solidesa” i amb les 16 iniciatives liderades per dones de l’economia social i solidària instal·lades a la InnoBAdora.

Cuidar en comunitat

Les cures són essencials per al sosteniment d’una societat, una tasca vital que tradicionalment ha estat responsabilitat exclusiva de les dones. Per garantir el benestar de les persones que reben i exerceixen les cures i promoure la corresponsabilitat, a Barcelona s’ha prioritzat la creació d’espais de cures compartides: Vila Veïna, un projecte pioner que organitza les cures en unitats territorials de proximitat, ja funciona en una desena de barris, en què s’han atès més de 4.300 persones al llarg del 2022. A més, l’espai Barcelona Cuida, que centralitza tots els recursos municipals tant per a les persones cuidadores com per als col·lectius que tenen necessitats de cura, ha atès 8.000 consultes.

Violències masclistes

La lluita contra les violències masclistes és un dels eixos fonamentals del pla, i en el darrer any ha continuat amb la reactivació del protocol “No callem”, contra les agressions i els assetjaments sexuals en una quarantena d’espais d’oci nocturn de la ciutat. També s’ha habilitat el Pla de prevenció de l’assetjament sexual a les xarxes de metro i autobús, que inclou un protocol d’actuació en cas que es detecti una situació de risc. Alhora, més de 2.700 agents de la Guàrdia Urbana de la ciutat han rebut formació sobre les violències masclistes per millorar-ne la identificació i l’atenció.

Habitatge

La manca d’independència econòmica, la precarietat laboral o haver d’afrontar una situació de violència masclista fan que moltes dones es trobin en situació de vulnerabilitat a l’hora d’accedir a un habitatge. Per això, s’han adjudicat un 10% dels pisos públics a dones i llars monoparentals femenines, i s’ha establert un protocol per evitar el tall dels subministraments a dones que pateixen algun tipus de violència masclista.

Educació

Amb l’objectiu de continuar impulsant la diversitat sexual i de gènere als diferents espais educatius de la ciutat, 335 escoles i instituts han rebut el decàleg per reduir les desigualtats de gènere en les classes d’educació física. Alhora, 17 centres públics de la ciutat s’han unit al programa “Transformem els patis” perquè aquests espais siguin més igualitaris i coeducatius mitjançant la diversificació del joc.

Pressupost municipal

Prop del 85% del pressupost municipal es considera transformador de les desigualtats, i entre els anys 2021 i 2022 s’han atorgat més de 42 milions d’euros a través de subvencions que incorporen criteris i objectius de gènere.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades