Aquest cap de setmana, no us desplaceu si no és imprescindible

Amb l’arribada del cap de setmana, es demana a la ciutadania que es quedi a casa i es recorda que l’estat d’alarma només permet desplaçaments inajornables, com ara anar a centres sanitaris, adquirir productes de primera necessitat o anar a treballar, a més d’assistir les persones dependents o en cas de raons de força major. L’Ajuntament de Barcelona agraeix l’esforç de milers de ciutadans i ciutadanes que per segona setmana consecutiva no han sortit de casa i han fet que el trànsit s’hagi reduït en un 74,6%. Al transport públic de la ciutat només s’hi estan fent el 10% dels viatges habituals. La demanda de taxis també ha disminuït i només es fan el 5% dels serveis, mentre que la baixada en l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal és del 87%.

27/03/2020 10:53 h

Ecologia Urbana

Davant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i en aplicació del Reial decret d’estat d’alarma (RD 463/2020), l’Ajuntament de Barcelona recorda a tota la ciutadania l’obligació de no desplaçar-se si no és per motius d’estricta necessitat.

Arriba el cap de setmana i el Govern municipal demana a la ciutadania que es quedi a casa i que sigui conscient que en la situació d’excepcionalitat només es poden fer els desplaçaments essencials i de força major estipulats al reial decret, com adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat; assistir als centres sanitaris; desplaçar-se al lloc de treball o tornar al lloc de residència; assistir les persones grans, menors d’edat o dependents; desplaçar-se a entitats financeres; passejar un animal de companyia, o en casos de força major justificats degudament.

Recordem que els desplaçaments permesos pels supòsits establerts s’han de fer individualment, excepte si s’acompanya persones amb discapacitat o en algun altre cas justificat.

Reducció important dels desplaçaments a la ciutat

En general, la ciutadania de Barcelona ha complert el reial decret durant aquests dies, inclòs el cap de setmana passat, i no ha sortit de casa, i això s’ha reflectit en una baixada rellevant de la mobilitat a la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona agraeix aquest esforç.

Al final de la segona setmana des de la declaració de l’estat d’alarma, el trànsit a la ciutat de Barcelona ha baixat al voltant d’un 74,6% de mitjana durant el dia respecte als dies laborables del mes de febrerLes reduccions principals se segueixen registrant als accessos i a l’interior de la ciutat. Això suposa que s’estan fent 1,24 milions de viatges menys en vehicle privat els dies laborables, i el cap de setmana la reducció va superar el 80% respecte a un cap de setmana normal.

Al transport públic ha passat el mateix: actualment el fa servir una de cada deu persones de les que solien fer-lo servir, és a dir, al transport públic de la ciutat només s’hi estan fent el 10% dels viatges habituals.

La demanda de taxis també ha disminuït i només es fan el 5% dels serveis, mentre que la baixada en l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal és del 87%.

Webs recomanades

Barcelona des de casa
Preguntes freqüents sobre la mobilitat a la ciutat

Etiquetes associades a la notícia