Dispositiu per a les eleccions municipals del 28 de maig

El Departament de Manteniment i Obres, de la Gerència de Recursos, s’encarrega de tot el dispositiu i de la logística per garantir el funcionament de la jornada electoral. A les eleccions locals del 28 de maig, s'escullen els 41 regidors i regidores que formaran la corporació municipal.

18/05/2023 15:58 h

Ajuntament de Barcelona

Les eleccions municipals, en xifres

 • Xifra definitiva d’electors a Barcelona ciutat: 1.108.175 persones censades amb dret a vot
 • Candidatures proclamades a la circumscripció de Barcelona: 24
 • Paperetes: 17.700.000
 • Sobres: 1.137.000
 • Urnes: 2.182
 • Cabines: 322
 • Col·legis electorals: 301, dels quals 53 requereixen distribució de mobiliari
 • Seccions censals: 1.068
 • Meses electorals: 1.688
 • Membres de mesa seleccionats: 15.192 ciutadans i ciutadanes, entre titulars i suplents
 • Lots de bolígrafs i retoladors: 1.688

Enguany, entre les funcions que s’han atribuït al Departament de Manteniment i Obres també hi ha la confecció de sobres amb la documentació per a les meses electorals:

 • Sobre A: 1.700 unitats
 • Sobre B: 1.700 unitats
 • Bossa amb els dos sobres (A i B) i lot de bolígrafs i retoladors: 1.700 unitats

El dilluns 22 de maig l’Oficina Municipal de Dades, en concret el Departament d’Estadística i Difusió de Dades, ha publicat el dossier preelectoral, que recull les principals dades del cens i del procés electoral. Aquest informe incorpora els resultats obtinguts en les diverses eleccions locals, així com el conjunt d’enquestes publicades fins al diumenge 21 de maig.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia