L’edifici de l’antiga Clínica Barceloneta ja és propietat municipal

Es formalitza l’adquisició de l’edifici de l’antiga Clínica Barceloneta i els tres edificis adjacents, situats al carrer dels Pescadors, 82-94, que seran el futur CAP Barceloneta.

14/04/2024 09:57 h

Districte Ciutat Vella

00

L’antiga Clínica Barceloneta era un centre hospitalari d’atenció intermèdia que va funcionar des del 1988 fins al 2014, quan va tancar. Ara, el conjunt d’edificis suma un total de prop de 3.000 metres quadrats distribuïts entre les plantes baixes i sis pisos d’altura en alguns edificis i dos pisos d’altura en altres.

Aquests edificis seran la seu del nou CAP Barceloneta, amb més serveis gràcies al desenvolupament dels darrers anys de l’atenció especialitzada als CAP i l’ampliació de la cartera de serveis de l’atenció primària amb la incorporació de nous professionals (dietistes i nutricionistes, higienistes dentals, fisioterapeutes, referents de benestar emocional, etc.).

Actualment els serveis d’atenció primària a la Barceloneta s’ofereixen de manera més limitada i en un espai més reduït, inclòs a les dependències de l’Hospital del Mar.

A més de la compra, també s’ha signat un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili perquè el Parc Sanitari Pere Virgili s’encarregui de la gestió, la conservació, la seguretat i la vigilància de les finques adquirides fins a l’atorgament de la concessió patrimonial definitiva a favor del Servei Català de la Salut.

Aquesta adquisició es va aprovar en la Comissió de Govern del desembre del 2023 per donar compliment a un dels acords assolits en la Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona – Generalitat de Catalunya de l’octubre per a la revisió i el desplegament de la Carta municipal, en què es va acordar prioritzar les actuacions en determinats equipaments sanitaris d’atenció primària i comunitària a la ciutat de Barcelona, entre els quals el CAP Barceloneta, que també va ser un compromís adquirit en el nou conveni de millora de la xarxa sanitària subscrit el 23 de juny entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Salut de la Generalitat i el Consorci Sanitari de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia