Dispositiu estival per garantir la convivència a l’Eixample

Amb l’objectiu de fer complir la normativa vigent i garantir el descans veïnal, s’ha reforçat el dispositiu en zones de l’Eixample amb un ús intensiu de l’espai públic, com el nou eix verd del Consell de Cent o la zona del carrer d’Enric Granados. Les actuacions inclouen, per exemple, una nova patrulla de la Guàrdia Urbana, més inspeccions a les terrasses, intensificació de la neteja i campanyes per sensibilitzar el veïnat sobre la prohibició de consumir alcohol al carrer i sobre la importància de reduir el soroll.

07/07/2023 16:30 h

Ajuntament de Barcelona

Les principals mesures adoptades al districte de l’Eixample per a aquest estiu són les següents:

Nova patrulla nocturna de la Guàrdia Urbana
Durant els mesos de juliol i agost s’encarrega de garantir el respecte de les normes de convivència, sobretot el descans del veïnat a partir de l’hora de tancament de les terrasses de restauració del carrer d’Enric Granados i el nou eix verd del Consell de Cent.

Equip de neteja amb aigua del servei de neteja
Durant l’estiu els equips de neteja incorporen neteja amb aigua de dijous a diumenge en alguns trams del carrer d’Enric Granados, un cop tancades les terrasses. En concret, l’actuació està programada al tram comprès entre els carrers de Mallorca i Diputació.

Campanya d’inspecció a les zones de saturació de terrasses i als nous eixos verds
Les inspeccions es faran principalment entre setmana i serviran per comprovar que les terrasses vigents compleixin les condicions d’ocupació de l’espai públic. Se sancionaran les infraccions detectades per excés de mòduls o superfície i que pertorbin el pas. També es verificarà que no hi hagi terrasses sense llicència o que hagin estat denegades.

Instal·lació de peces per delimitar l’espai públic que pot ocupar cada terrassa
Durant el mes de juliol s’instal·laran peces metàl·liques a terra per delimitar totes les terrasses dels eixos verds dels carrers del Consell de Cent, Girona, Borrell i Rocafort.

Campanyes de sensibilització
Es distribuiran cartells en català, castellà i anglès per recordar la prohibició de fer botellots i de consumir alcohol a la via pública. El cartell ja s’està repartint a les zones tensionades d’Enric Granados, Aribau, el parc de Joan Miró, la superilla de Sant Antoni i l’avinguda de Mistral i les seves zones d’influència. A més, aquesta setmana s’han posat cartells a Consell de Cent, Girona i els entorns de la Sagrada Família.

Pel que fa a la reducció del soroll, com cada estiu es duu a terme a la ciutat una campanya per sensibilitzar sobre la importància de respectar el descans del veïnat. Aquesta actuació, en el cas de l’Eixample, la duran a terme quatre promotors ambientals en el marc de la campanya d’estiu prevista fins al setembre als entorns dels establiments d’oci nocturn i terrasses i a les places i els carrers amb més afluència del districte.