Noves transformacions al barri de Sant Antoni

Un total de 2.278.000 persones han accedit al Mercat de Sant Antoni en els tres primers mesos de funcionament. Aquesta tardor desapareixerà el paisatge dels darrers nou anys de les carpes provisionals, mentre segueixen les urbanitzacions previstes i l’ampliació de la superilla.

28/08/2018 16:57 h

Ajuntament de Barcelona

Des del 12 d’agost s’està desmuntant la carpa del carrer d’Urgell, entre Tamarit i Floridablanca, on s’ubicava el mercat dominical; els treballs s’allargaran fins a finals de setembre. El desmuntatge de les dues carpes situades a la ronda de Sant Antoni es durà a terme de setembre a novembre.

El projecte de la superilla de Sant Antoni avança

La transformació del barri de Sant Antoni per mitjà del programa Superilles es troba en la segona fase. La Comissió de Govern de l’Ajuntament ha aprovat tres projectes que permetran seguir desenvolupant el projecte i pacificar diversos carrers de la zona per millorar-ne les condicions mediambientals.

Les actuacions de reurbanització previstes per a l’entorn del mercat són les següents:

Reurbanització a Comte Borrell i Tamarit

En aquesta actuació s’invertiran 3,3 milions d’euros i es preveu iniciar-la a finals d’any. Inclou:

 • Transformació a un carrer de plataforma única per donar més espai als vianants, que hi tindran prioritat de pas.
 • Espai de circulació mixta de vianants, bicicletes i vehicles a baixa velocitat per pacificar la zona.
 • Augment del verd, amb grans parterres i escocells plantats.
 • Instal·lació de mobiliari nou: cadires, bancs, taules i aparcament de bicicletes.

Reurbanització tàctica a Comte Borrell i Parlament

Per transformar aquest espai s’utilitzaran només elements de mobiliari, jardineres i pintures. Aquesta actuació costarà 1,1 milions d’euros i començarà a executar-se a finals d’any.

Algunes de les actuacions previstes en aquesta àrea són:

 • Augment de l’espai per a usos ciutadans amb zones d’estada, de lleure i joc.
 • Reducció a un sol carril de circulació de velocitat reduïda (10 km/h).
 • Augment del verd per mitjà de la instal·lació de de jardineres amb arbusts i plantes herbàcies.
 • Instal·lació de nou mobiliari urbà.
 • Motius gràfics amb pintura a terra per assenyalar els diferents usos.

Ampliació de les voreres a les escoles Ferran Sunyer i Sagrat Cor

Ja està en marxa l’ampliació de les voreres davant de les escoles Ferran Sunyer i Sagrat Cor. El cost d’aquesta actuació és d’uns 200.000 euros, i inclou els treballs següents:

 • Ampliació de la vorera amb plataformes de fusta aprofitant l’espai del carril d’aparcament.
 • Augment del verd.
 • Millora de la seguretat dels alumnes.
 • Col·locació de nou mobiliari urbà (bancs i jardineres) a les dues cantonades més properes a les escoles (c. Comte Borrell – c. Aldana i c. Viladomat – c. Marquès de Campo Sagrado) per crear-hi espais de relació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades