Ateses 3.359 persones migrades al servei de primera acollida

De les persones ateses, 732 han estat allotjades en equipaments municipals per la seva situació d’alta vulnerabilitat, com són els infants, les dones o les persones malaltes. El servei acull persones arribades en pastera a les costes andaluses, principalment des de l’Àfrica subsahariana, i de les quals només un 10% manifesta la intenció de quedar-se a Barcelona.

28/12/2018 17:22 h

Ajuntament de Barcelona

El balanç del servei per a aquest 2018 es tanca amb 4.758 persones arribades a Barcelona. Les 1.399 que no han estat ateses pel servei comptaven ja amb una xarxa social o familiar quan van arribar, o bé han rebutjat l’atenció.

El dispositiu d’acollida bàsic se centra a garantir un lloc on dormir, higiene, àpats, vestimenta, atenció sanitària si escau i orientació bàsica de tipus jurídic i social. En un 90% dels casos, es tracta d’homes que es dirigeixen al centre o nord d’Europa. La resta són dones i menors que viatjaven amb la seva família.

Més coordinació i recursos

Per millorar i dignificar l’acollida de les persones migrades, l’Ajuntament reclama que l’Estat s’impliqui i es coordini perquè les ciutats no es quedin soles fent aquesta feina amb recursos municipals:

  • Ampliar i reforçar els protocols de recepció als punts d’arribada.
  • Crear un protocol de comunicació entre la Secretaria d’Estat de Migracions i les ciutats d’acollida a fi de conèixer amb antelació els fluxos migratoris.
  • Preveure la gestió multinivell en les polítiques d’acollida i generar així un espai de coordinació entre el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i els municipis.
  • Reforçar els recursos de les oficines d’asil i estrangeria per posar fi a les llistes d’espera i poder crear més disponibilitat per atendre degudament les persones usuàries.
  • Flexibilitzar l’accés a permisos de residència i treball per a les persones que viuen en situació irregular, però que estan totalment arrelades, així com per a les persones sol·licitants d’asil a les quals s’ha denegat la petició.
  • Restablir el Fons d’Acollida i Integració de la Immigració per als municipis, suspès el 2011 pel Govern del Partit Popular.

 

 

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades