El feminisme, present al Pla de Drets Culturals

16/03/2022 10:43 h

Xavier Amat

La tinent d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, i el delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Granados, han presentat una nova mesura dins del Pla de Drets Culturals centrada en la relació entre polítiques culturals i perspectiva de gènere en totes les fases i agents de la creació, la programació i l’accés a la cultura.

La mesura s’anomena Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa i correspon al cinquè dels nou eixos en què s’estructura el Pla de Drets Culturals. El document és una estratègia ambiciosa i pionera que es treballarà de manera progressiva amb l’objectiu de reforçar la vida democràtica i incorporar el teixit cultural i el conjunt d’àrees municipals en el disseny i la implementació de les polítiques culturals locals.

Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa és un recull de projectes i línies d’actuació que busquen l’apropament a una cultura diversa, justa i equitativa des de la perspectiva feminista. La finalitat és avançar cap a la interseccionalitat; garantir la igualtat d’accés, de representació i de decisió; reflexionar sobre els estereotips de gènere; combatre la segregació vertical i horitzontal que hi ha a l’àmbit cultural, i destacar la producció cultural i la memòria històrica de les dones i de totes les persones que no compleixin la norma androcèntrica i heterosexual.

La mesura pren com a punt de partida el marc normatiu en l’àmbit de gènere; fa un diagnòstic de passat i present; apunta els objectius que cal assumir, i detalla les accions i eines necessàries per portar-los a terme des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). La mesura s’acompanya d’un pressupost de 190.000 euros per posar en marxa les primeres actuacions, així com del corresponent calendari de seguiment.

A continuació es detallen les principals línies de treball que s’incorporaran a la política pública desenvolupada per l’ICUB, així com a tots els projectes i organismes en què participa:

– Garantir la presència equilibrada de dones i homes en les posicions de presa de decisió.

– Aprofundir en l’anàlisi de la realitat cultural aplicant la perspectiva de gènere.

– Avançar cap a una programació cultural paritària en termes de gènere.

– Evitar els estereotips de gènere sexistes i androcèntrics en les programacions i en la comunicació.

– Promoure espais de reflexió sobre com aplicar la perspectiva feminista en les polítiques i l’acció cultural de la ciutat.

– Aplicar la perspectiva interseccional per tenir en compte altres eixos de desigualtat (classe, origen, raça, orientació sexual, identitat de gènere i discapacitat), a més del de gènere.

Entre les línies de creació hi destaquen:

– Crear un protocol d’assetjament per raó d’orientació sexual, de la identitat de gènere i d’expressió de gènere en l’activitat cultural.

– Promoure la perspectiva de gènere en les subvencions.

– Impulsar un nou estudi sobre la perspectiva de gènere en la programació cultural municipal.

– Estudiar un sistema de bonificació en els preus de les activitats culturals amb perspectiva de gènere.

– Fomentar els serveis de conciliació en els equipaments municipals.

– Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i la rehabilitació dels equipaments culturals, així com en la contractació pública.