Més recursos per combatre l’escletxa digital

La situació d’emergència sanitària generada per la covid-19 i la consegüent crisi social i econòmica han posat de manifest els efectes de la bretxa digital en termes de cohesió social, accés a drets i serveis públics en els col·lectius més vulnerables. Davant d’aquesta situació i per treballar per la igualtat d'oportunitats, l'Ajuntament ha posat en marxa un pla de xoc per a la inclusió digital que s’executarà al llarg de l’any 2020 i té un pressupost de 700.000 euros.

12/08/2020 17:12 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu del Pla de xoc per a la inclusió digital és millorar l’accés a les eines digitals, facilitar la capacitació de la ciutadania pel que fa a l’ús d’aquestes eines i garantir que els ciutadans i ciutadanes puguin accedir als serveis electrònics de l’Ajuntament.

En col·laboració amb la Fundació Mobile es farà una enquesta per poder disposar d’una diagnosi per identificar la bretxa digital i conèixer les necessitats digitals de la ciutadania.

En el pla s’inclouen accions com el reforç de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital, per convertir-los en equipaments oberts a tota la ciutadania. Tot i que ha estat funcionant durant l’estat d’alarma, aquest setembre s’inagura l‘Ateneu de Fabricació de Gràcia i es preveu que es  posi en marxa un nou servei de fabricació digital a Ca l’Alier, que fa que set dels deu districtes de la ciutat ja disposin d’un servei de fabricació digital.

Pel que fa als programes de capacitació digitals oferts per Barcelona Activa, s’incrementarà el nombre de tauletes i portàtils per assegurar que es poden seguir els cursos en cas de nous confinaments.

La bretxa digital durant la situació d’emergència sanitària ha afectat especialment els col·lectius amb menys formació en tecnologies o els que no disposen de dispositius electrònics o connexió a internet. Per aquest motiu s’incorpora la inclusió digital en el Pla de barris, en què s’està treballant per millorar la xarxa wifi en els equipaments municipals.

D’altra banda, i també en el marc del Pla de barris, també s’incorporarà un equip de capacitadors digitals, ubicats en diferents equipaments destinats a l’atenció ciutadana, per donar suport als tràmits municipals i per aprendre a fer servir aplicacions més bàsiques per fer videoconferències, entre altres.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades