Acord per una educació més inclusiva, equitativa i de qualitat

En el marc de la Taula per l’Acord Edu2030BCN del Consell Educatiu de Ciutat s’han presentat les bases d’un acord per l’educació amb horitzó 2030, que servirà per orientar les polítiques educatives de Barcelona cap a la reducció de les desigualtats. El document marca l’estratègia d’un model educatiu de ciutat basat en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

08/04/2022 16:12 h

Ajuntament de Barcelona

Les bases que s’han presentat fixen 23 fites mesurables, que s’emmarquen en els eixos següents:

  1. Educació i criança en la petita infància (0-3)
  2. Planificació de l’oferta i del parc públic d’equipaments educatius (3-16)
  3. Igualtat d’oportunitats: escolarització equilibrada i educació inclusiva
  4. Trajectòries educatives a partir dels 16 anys: batxillerat, cicles formatius i segones oportunitats
  5. Transformació educativa per a la qualitat equivalent dels projectes educatius
  6. Aprenentatges al llarg de la vida (persones adultes)
  7. Oportunitats educatives i culturals més enllà de l’escola en una ciutat educadora

Dins d’aquests eixos es destaquen tres focus d’actuació. La universalització de l’educació 0-18 anys, que consisteix a reforçar l’educació en l’etapa 0-3, perquè pugui arribar a tots els infants de la ciutat, i en l’etapa 16-18 anys, per garantir la continuïtat educativa, així com la igualtat d’oportunitats.

Les escoles que més s’assemblen als seus barris són també una part de la lluita contra la segregació, per això es vol promoure l’escola pública equilibrada incrementant l’oferta pública per impulsar l’escolarització de proximitat.

Com a darrer focus d’actuació es planteja continuar desenvolupant polítiques que vagin més enllà de l’escola, com universalitzar l’educació infantil amb una xarxa d’escoles bressol municipals suficient, garantir la gratuïtat de l’escolarització a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat dels 2 als 18 anys i garantir que l’educació d’adults sigui una oportunitat, entre d’altres. 

A aquest acord per l’educació s’hi ha arribat amb un ampli consens social, ja que s’hi ha treballat des del mes de maig del 2021, amb la participació de més de 170 persones en alguna de les 12 sessions celebrades.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades