Activitats extraescolars per a tots els infants

En marxa una nova mesura de govern per garantir l’accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars. S’hi destinaran 23 milions d’euros, amb l’objectiu d’ampliar-ne l’oferta, universalitzar i fer més equitatiu l’accés a l’educació en el lleure, prioritzant-hi les famílies en situació vulnerable, i reduir les desigualtats d’infants i adolescents de la ciutat.

26/01/2022 14:28 h

Ajuntament de Barcelona

Aquesta mesura estructura i sistematitza una oferta pública d’activitats de qualitat i amb segell públic de suport educatiu, culturals, artístiques, esportives, científiques i d’idiomes, que es desenvolupin a les tardes durant el període del curs escolar però fora de l’horari lectiu i que assegurin a la mainada un mínim de dues tardes setmanals d’extraescolars de diferents tipus.

El pressupost previst per fer aquest desplegament en els anys 2022 i 2023 és de prop de 23 milions d’euros, i inclou la posada en marxa de noves estructures (com l’Oficina de Tardes) i els programes d’activitats que es desplegaran. El projecte englobarà alguns programes que ja estan en funcionament i d’altres de nova creació.

També s’hi inclouen el reforç de les beques per a l’activitat extraescolar esportiva, que ja són operatives, i noves beques per a l’àmbit de les activitats culturals, artístiques o científiques.

Primeres accions per posar en marxa la mesura

La iniciativa ha estat impulsada per la Sisena Tinència d’Alcaldia i l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb la implicació directa de les àrees de Drets Socials i d’Esports, del Pla de barris, dels districtes i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Es constituirà una taula de treball que consensuarà i treballarà les diferents actuacions i estarà formada per les àrees municipals que formen part del projecte, associacions de famílies d’alumnat, entitats socials, educatives, culturals i esportives, membres dels diferents consells sectorials i experts i responsables tècnics transversal de l’Administració.

Entre les primeres tasques hi ha l’homologació de les activitats i la creació d’un sistema de beques per a les famílies que les necessitin. Es calcula que la població potencialment beneficiària d’aquest sistema de beques són prop de 24.000 infants i joves d’entre 3 i 16 anys de famílies amb vulnerabilitat social elevada.

A més, es preparen alguns programes que s’inclouran en aquesta mesura, com el Menjallibres 2.0, un programa cultural i de suport educatiu per reforçar la lectura i l’expressió en català per a infants de 7 a 9 anys, que es desenvolupa en trenta escoles públiques, o el “Som artistes”, un programa d’educació i pràctica artística per a infants i adolescents, que es preveu que comenci al març al Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, la Trinitat Vella i la Trinitat Nova.

L’Oficina de Tardes

La gestió de la programació d’activitats la coordinarà una oficina única, que serà també un punt de suport a les entitats i a les associacions de famílies implicades en l’organització d’aquestes activitats.

Aquesta oficina serà el centre de treball per establir els criteris d’homologació d’activitats artístiques, culturals, científiques, tecnològiques i de suport educatiu que formin part del programa. També serà l’espai de gestió del sistema de beques artístiques i oferirà una plataforma amb les activitats extraescolars de tardes semblant a la de la campanya de vacances d’estiu.

 

Més informació