El Consell Educatiu compleix 30 anys sent un referent com a òrgan de diàleg de la comunitat educativa

La comunitat educativa ha aprofitat el 30è aniversari per presentar un decàleg amb els aprenentatges que han fet els centres al llarg d’aquest curs marcat per la covid-19 i les bones pràctiques que volen que perdurin més enllà de la pandèmia.

11/06/2021 16:57 h

Ajuntament de Barcelona

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona ha presentat, en format d’infografies, el balanç de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid com a cloenda de les activitats, amb un seguit de reflexions, assoliments i reptes de l’educació a Barcelona, en aquest context tan extraordinari, que han enriquit la qualitat de l’educació en molts aspectes i que centres, alumnat i famílies volen preservar quan passi la pandèmia.

La infografia animada Què hem après de l’escola en temps de pandèmia i volem poder incorporar per seguir millorant l’educació a la ciutat?” recull deu aprenentatges, entre els quals destaquen els següents:

  • La necessitat de reivindicar l’educació com un dret i servei essencial, que requereix la presencialitat i el protagonisme dels infants i joves.
  • La implicació col·lectiva del conjunt de la comunitat educativa de la ciutat, formada per docents i equips directius, alumnat, famílies i administracions, corresponsables davant una situació que ha estat excepcional, incerta i complexa de gestionar.
  • L’escola és una institució fonamental per garantir l’equitat de tots els infants i joves i cal universalitzar l’educació digital.
  • La ciutat és en sí mateixa un espai educatiu que durant la pandèmia s’ha implicat per facilitar l’accés a les escoles i cedir espais i equipaments públics per poder garantir el desenvolupament del curs escolar.
  • Infants, joves, mestres i professorat s’han adaptat i han innovat amb noves pràctiques pedagògiques per fer possible que el curs escolar s’hagi desenvolupat amb èxit.

Aposta municipal per l’educació 

L’escola és un motor de transformació de la ciutat i un equipament clau als barris. El compromís per l’educació, en termes pressupostaris, es tradueix en una inversió anual d’uns dos-cents milions d’euros, un import que representa que el 7% del pressupost municipal es dedica a l’educació i es tradueix en accions per millorar i fer créixer l’escola pública.

L’aposta municipal per l’educació pública comença a donar fruits, ja que es comença a capgirar la tendència: la matrícula d’alumnes a P3 en escoles públiques de la ciutat ja és lleugerament superior a la matrícula en escoles concertades, de manera que es comença a reduir l’anomalia del dèficit d’escola pública a la ciutat de Barcelona, on tan sols 4 de cada 10 alumnes de 3 a 16 anys van a la pública, quan al conjunt de Catalunya la mitjana és de 7 de cada 10.

Per avançar en la línia de la construcció d’una ciutat més educadora, feminista i justa que combati les desigualtats des dels primers anys de vida s’han implantat una sèrie de mesures: la tarifació social a les escoles bressol municipals, el pla contra la segregació escolar, la implantació de nous perfils professionals als centres (educadors socials i emocionals) o el reforç de les beques menjador.

Entre altres intervencions prioritàries es troben el pla de transformació de patis o el projecte “Protegim les escoles”, que a finals d’any haurà millorat els entorns de 101 centres, reduint carrils de circulació en 14 carrers i canviant la prioritat en favor dels vianants en 17 més, a més de l’ampliació de carrils bici.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades