La gran majoria de les famílies obtenen la plaça de P3 i primer d’ESO escollida en primera opció

Pel que fa a P3, el 93,47% de les famílies han obtingut una plaça al centre escollit en primera opció, mentre que en el cas de l’ESO, l’ha obtingut el 89,43%. En total s’han sol·licitat 12.489 places, 6.425 en centres públics i 6.064 en centres concertats.

29/05/2019 18:07 h

Ajuntament de Barcelona

El 98,75% de les famílies amb infants que han d’entrar a P3 i el 95,96% de les famílies amb fills o filles que el curs vinent cursaran primer d’ESO han obtingut una plaça en un dels tres centres escollits. El 93,47% de les famílies han obtingut la plaça escollida en primera opció per a P3, la qual cosa suposa un increment de l’1,16% respecte al curs anterior, mentre que el percentatge de les que han obtingut la plaça escollida en primera opció per a l’ESO ha estat del 89,43%, un 1,20% més que en el curs 2018-2019.

En total s’han sol·licitat 12.489 places, 6.425 en centres públics i 6.064 en centres concertats. Quant a l’ampliació de peticions de les famílies que no han obtingut la plaça en cap de les opcions sol·licitades, hi ha 131 sol·licituds per a l’escola pública i 20 per a la concertada en el cas de P3, i 135 sol·licituds per a la pública i 145 per a la concertada en el cas de primer d’ESO, xifres més baixes que les del curs anterior.


Per a les famílies que s’han quedat sense plaça…

Què heu de fer si us heu quedat sense plaça?

El Departament d’Educació informarà per correu a les famílies que no han obtingut la plaça sol·licitada, i es podran consultar les places lliures dels diferents centres en aquest web. Si una família no obté plaça al centre sol·licitat, l’assignació es tractarà individualment i es podrà fer de manera telemàtica o a través de l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació.

Quan es pot fer l’ampliació de peticions per a P3 i primer d’ESO?
 A partir del 30 de maig i fins al 3 de juny.

Quan es farà pública l’oferta final de places per al curs 2019-2020?
L’11 de juny.

Quan es publicarà la llista d’admesos?
El 12 de juny.


Als barris on la demanda supera l’oferta pública s’han obert quatre grups addicionals de P3: a l’Escola Fort Pienc, a l’Eixample; a l’Escola Jaume I, a Sants-Montjuïc; a l’Institut Escola El Til·ler, i a l’Escola Doctor Ferran i Clua, a Sant Andreu. També s’ha incrementat a 26 la ràtio en set zones d’escolarització dels districtes de Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Andreu.

En el cas de primer d’ESO, s’han obert quatre grups addicionals a l’Institut Flos i Calcat, a Nou Barris; a l’Institut Martí Pous; a l’Institut Doctor Puigvert, i a l’Institut Príncep de Viana, a Sant Andreu. També s’ha augmentat la ràtio (de 30 a 31) en onze zones d’escolarització dels districtes de Sants-Montjuïc, l’Eixample, Ciutat Vella, Sarrià, Horta-Guinardó i Sant Andreu.

Contra la segregació escolar

En l’oferta escolar per al curs 2019-2020, tant pel que fa a P3 com a primer d’ESO i els estudis postobligatoris, s’ha tingut en compte el Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu, que es va presentar el mes de març. Aquest pla inclou el treball integral amb l’alumnat durant el període lectiu i també més enllà d’aquest horari.

Per al curs vinent s’ha dut a terme una preassignació de places de P3 i ESO a l’alumnat en situació de vulnerabilitat, en col·laboració amb els serveis socials.

La distribució equitativa de l’alumnat vulnerable ha tingut en compte aspectes com l’escolarització de germans o germanes en el mateix centre, la distància entre el centre educatiu i el domicili, la decisió de les famílies o, en el cas de l’alumnat que comença l’ESO, l’assignació a un institut adscrit o la ratificació del tutor o tutora de sisè.

Una distribució més equilibrada

A P3 es van reservar 793 places per evitar la segregació escolar i, en el cas de primer d’ESO, es van reservar 1.216 places.

La reserva de places ha comportat que, en comparació amb el curs 2018-2019, s’hagi reduït el desequilibri entre l’escola pública i la concertada en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat. En el cas de P3, l’any passat el 79% de l’alumnat vulnerable es va assignar a un centre públic i el 21% a un centre concertat; enguany, però, els percentatges se situen en el 73% en centres públics i el 27% en concertats.

En el cas dels alumnes de primer d’ESO, la reducció del desequilibri encara és més notable. Mentre que en el curs 2018-2019 la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat era del 79% en centres públics i del 21% en concertats, en el curs 2019-2020 se situa en el 62% i el 38%, respectivament.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades