La Zona Nord tindrà quatre instituts escola el curs vinent

El Consorci d’Educació de Barcelona començarà el curs vinent, 2024-2025, la transformació integral de la Zona Nord del districte de Nou Barris, que comprèn els barris de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana. Les quatre escoles de la zona esdevindran instituts escola. A més, l’Institut Pablo Ruiz Picasso tancarà progressivament els grups d’ESO per convertir-se, a la llarga, en un centre d’estudis postobligatoris amb batxillerat i cicles formatius.

26/01/2024 17:18 h

Ajuntament de Barcelona

La posada en marxa d’aquesta intervenció, sistèmica i global, no només suposarà la renovació i la millora dels projectes pedagògics dels centres, sinó que també implicarà l’ampliació de l’oferta educativa. Es passarà de les tres línies d’ESO actuals a l’Institut Pablo Ruiz Picasso a sis línies, distribuïdes entre els diferents instituts escola de la zona (es preveu que finalment siguin cinc línies, ja que l’Escola Elisenda de Montcada passarà de ser una escola de dues línies a ser un institut escola d’una sola línia). A més, l’Institut Picasso inclourà formació professional, ja que abans no hi havia oferta d’aquest tipus de formació en aquest territori.

Enguany es destinarà mig milió d’euros del pressupost municipal a l’adequació inicial de diversos espais i, a més, es preveu una inversió, a través del Pla de barris, per dur a terme actuacions de millora als equipaments.

Alumnat en situació de vulnerabilitat social

La Zona Nord té l’índex d’alumnat en situació de vulnerabilitat social més alt de la ciutat, un 64,7%. El 34% del total de l’alumnat és de nacionalitat estrangera, i d’aquests, el 75% es troben en situació de vulnerabilitat social. Amb la transformació, es pretén reduir la segregació i afavorir la continuïtat de primària a secundària a través del model d’institut escola.

Centre de formació d’adults

La transformació educativa també té en compte les persones adultes. L’Aula de Formació d’Adults Ciutat Meridiana passarà a ser un centre de formació que ocuparà les instal·lacions on actualment hi ha el Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu (que es traslladarà a l’equipament de l’Escola Creu es trasllada a l’escola Ramon i Cajal de Sant Andreu).

Com ha incidit el Pla de barris en les escoles de la Zona Nord?

En el marc de les dues edicions del Pla de barris de la Zona Nord, s’han incorporat perfils professionals de l’àmbit socioeducatiu en la majoria de les escoles de primària i a l’IES Picasso. També s’ha desenvolupat el programa d’educació i cultura EducArtS, que acosta l’art a l’alumnat de primària, i es duu a terme el projecte Menjallibres, de promoció del gust per la lectura a segon i tercer de primària. L’Institut Picasso forma part del programa Prometeus, que vetlla perquè els joves de barris amb un índex d’universitaris inferior a la mitjana de la ciutat puguin accedir a la universitat i cursar estudis superiors. També a través del Pla de barris s’ha dotat l’entorn de l’Escola Ferrer i Guàrdia d’una zona d’esbarjo, s’han reforçat les AFA dels centres i s’ha promogut el paper de la comunitat educativa en les activitats dels barris.

Etiquetes associades a la notícia