Acord metropolità per a la reactivació econòmica del territori

El conveni signat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona pretén generar un marc per a l’elaboració de polítiques comunes que afavoreixin la reactivació econòmica del territori, facin front a la crisi provocada per la covid-19 i donin prioritat a criteris socials, econòmics i ambientals.

22/10/2020 17:05 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu principal de l’acord és l’ocupació i en aquesta línia es marca com a prioritari el manteniment dels llocs de treball i la millora de les condicions laborals a través d’un salari mínim de referència, de la reducció de la precarietat, de la promoció de polítiques de gènere i de la implementació de clàusules socials en la contractació pública, entre d’altres.

També es vol reforçar el suport a les empreses implementant una xarxa d’oficines d’atenció a les empreses (OAE) a escala metropolitana i provincial que recull l’experiència de l’OAE de Barcelona Activa per acompanyar i assessorar les companyies locals que ho necessitin.

Al mateix temps, es busca donar un nou impuls a la innovació enfortint la indústria 4.0, potenciant els equipaments tecnològics, dinamitzant una xarxa de centres d’innovació digital i impulsant la capacitació digital del teixit econòmic i ciutadà.

La diversificació de l’economia és una altra de les prioritats de l’acord. En aquest sentit, a part de reforçar els sectors estratègics tradicionals de la ciutat, com el comerç o el turisme, també es posa el focus en les indústries creatives, el sector biològic i de la salut o l’economia digital. També es posa una atenció especial en les economies verda, blava i circular i en l’economia social i solidària, en una aposta ferma per la sostenibilitat. Paral·lelament, es potenciaran les zones d’activitat econòmica singular, com els polígons del Besòs, la Zona Franca o el 22@ per atraure talent i la nova indústria 4.0 i sostenible.

Pel que fa al comerç, es treballarà per consensuar una posició unitària i col·laborativa respecte a les àrees urbanes de promoció econòmica. Quant al turisme, es definirà, conjuntament amb el Consorci de Turisme de Barcelona, un pla anual de promoció de la realitat turística metropolitana.

El conveni estableix la importància de la col·laboració publicoprivada, la cooperació i la transferència de coneixement i aposta per compartir dades i eines que ajudin a l’anàlisi de la informació del context socioeconòmic i de l’impacte econòmic, ocupacional, social i mediambiental als territoris respectius.