Els sectors creatius fan créixer l’economia de la ciutat

Segons l’Informe de conjuntura econòmica de la ciutat de Barcelona, les activitats creatives representen el 12,6% dels llocs de treball que hi ha a la ciutat (136.000) i la meitat (49,6%) de tots els que hi ha en aquest àmbit en tot Catalunya. Des del 2010, aquestes activitats han crescut pel que fa al nombre de persones que hi treballen en un 17%, molt per sobre del creixement conjunt de la ciutat de Barcelona, que és de l’1%.

09/02/2019 10:53 h

Ajuntament de Barcelona

El sector creatiu ha estat un dels motors de creixement de l’ocupació a la ciutat, especialment els projectes creatius no tradicionals. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) donen feina a més de 59.000 persones ocupades a la ciutat, 19.000 més de les que hi havia el 2011. A Barcelona es concentra el 56,7% del personal i el 49,1% de les empreses d’aquest sector de tot Catalunya.

A escala metropolitana, es calcula que hi ha 402.746 llocs de treballs potencialment associats a la Indústria 4.0, xifra que representa un augment de 27.400 llocs de treball (un 7,3% més) amb relació al 2010. En aquest sentit,  l’ocupació als serveis TIC i la consultoria empresarial creix per sobre d’un 50% en el període 2010-2017, i la de recerca i desenvolupament en un 7%. En canvi, la indústria manufacturera perd efectius (–5%).

L’Informe de la conjuntura econòmica de la ciutat de Barcelona ha estat elaborat pel Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i es presentarà a la Comissió d’Economia i Hisenda de dimarts, 12 de febrer.

Menys atur i…

Al quart trimestre del 2018 la taxa d’atur de Barcelona va situar-se en el 10,3%, per sota de les mitjanes catalana i espanyola. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social és d’1.120.737, un 3,1% superior al del 2017, i se situa a nivells d’ocupació anteriors a la crisi.

Tot i  que la majoria d’activitats econòmiques de la ciutat han creat ocupació durant el 2018, ho han fet de manera més notable les de serveis a les empreses (9.280 persones el darrer any) i informació i comunicacions (4.290), seguides dels transports i l’emmagatzematge i la sanitat i els serveis socials.

En tot l’any 2018, es van signar 1.199.330 contractes laborals (un 7,6% més), 173.000 dels quals eren contractes indefinits, que van créixer un 10,5% respecte a les xifres de l’any anterior i ja representen el 14,4% del total.

La millora evident no pot amagar el predomini existent de contractes de curta durada: el 42,9% va ser igual o inferior a un mes, i el 58,3%, per sota dels sis mesos.

… més emprenedoria

L’informe Global Entrepreneurship Monitor situa la taxa d’activitat emprenedora a la província de Barcelona en un 8,5% de la població adulta resident, valor similar al de Catalunya (8%) i superior als d’Espanya (6,2%), la Unió Europea (7,9%) i països com Suècia (7,3%), Alemanya (5,3%) o França (3,9%). Aquest resultat —el millor des del 2007— suposa un augment interanual d’1,5 punts.

La motivació majoritària per a emprendre és l’aprofitament d’oportunitats de negoci (56,5%), mentre que el 26,6% del total respon al motiu de necessitat. Les dones emprenedores representen, segons un informe elaborat per la Universitat de Vic, el 6,5% de la població adulta femenina de Barcelona al període 2014-2016, una taxa d’1,5 punts inferior a la dels homes.(8,0%).

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades