Noves modalitats de les subvencions Enfortim l’ESS per consolidar l’economia transformadora a la ciutat

La convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària arriba a la seva V edició i ho fa amb novetats, també, en les modalitats a les quals es poden presentar els projectes.

08/04/2021 15:11 h

Jessica Koper Pellicer

Aquest any, l’Ajuntament de Barcelona, a més d’augmentar la partida i destinar 1,2 milions d’euros a l’impuls de les economies transformadores, també ha decidit impulsar noves modalitats per consolidar els projectes participants i els ecosistemes de la ciutat.

L’objectiu d’aquesta ampliació és, per un costat, impulsar i promoure la digitalització dels projectes d’economia social i solidària que encara no han fet el pas. Les restriccions en l’activitat econòmica que han suposat les mesures de contenció de la pandèmia de la covid-19 han evidenciat la necessitat de digitalitzar els projectes per assegurar i potenciar la seva viabilitat.

Per altra banda, la necessitat d’enfortir lligams entre projectes i potenciar les xarxes existents també han tingut pes en la formulació de la convocatòria d’aquest any i per aquest motiu trobem una modalitat específica per crear, desenvolupar i enfortir ecosistemes i clústers d’ESS.

Àmbit A – Enfortiment: Creació i consolidació

-Creació de noves cooperatives  i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives.

-Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica.

-Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci:

  • Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’empresa/organització.
  • Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions formatives externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació.
  • Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en organitzacions i empreses de l’ESS.

-Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses ESS.

Ambit 2 – Reactivació: Intercooperació

-Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per organitzacions de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 d’ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves organitzacions sòcies.

-Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS:

  • Disseny i preparació
  • Desenvolupament i enfortiment

Les subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària poden finançar fins al 80% del projecte que presentin les entitats. Aquests projectes han de començar en qualsevol moment de l’any 2021 i poden durar fins a 12 mesos.

Si esteu interessades en concórrer, encara queden dues sessions informatives digitals a les quals us podeu inscriure a través d’aquest enllaç:

  • 4ª sessió 8 abril tarda de 16h a 18h: resum general convocatòria + Àmbit B
  • 5ª sessió 9 abril matí de 12.30h a 14.30h: resum general convocatòria + Àmbit A

La convocatòria estarà oberta des del 6 d’abril de 2021 fins al 5 de maig. El tràmit per fer la sol·licitud es realitzarà de forma telemàtica.

Podeu consultar la publicació del BOP en aquest enllaç.

 

 

Més informació