Un web per facilitar la captació de talent internacional

El web Barcelona International Welcome (BIW) s’ha posat en marxa com a eina per atreure el talent internacional que mostra interès per establir-se o emprendre a la ciutat. La posada en marxa del web coincideix amb la celebració de la segona sessió plenària del Consell Assessor de Promoció de Ciutat, que reuneix fins a quaranta representants d’institucions, entitats i empreses amb l’objectiu de reforçar la reputació i la imatge de Barcelona al món.

16/03/2019 10:43 h

Ajuntament de Barcelona

El web internationalwelcome inclou informació per fer més fàcil el procés d’acollida i integració de les persones d’arreu del món interessades a instal·lar-se a Barcelona. Entre d’altres apartats inclou:

  • Què necessites: Informació pràctica sobre habitatge, educació, transport públic, salut, finances, impostos, treball, tinença responsable d’animals…
  • Tràmits: Selecció de tràmits rellevants per al públic objectiu, explicats d’una manera didàctica i planera. S’hi indiquen els serveis corresponents de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l’Estat o altres ens administratius.
  • Activitats: Agenda de les activitats periòdiques que s’organitzen per dinamitzar i fidelitzar la comunitat internacional establerta a la ciutat.
  • Actualitat: Recull de notícies sobre Barcelona.
  • Documentació: Biblioteca de guies pràctiques, informes i documents d’interès.

Consell Assessor de Promoció de Ciutat

La presentació del web Internationalwelcome ha tingut lloc en la segona sessió plenària del Consell de Promoció de Ciutat, creat el 2018 per reforçar la reputació i la imatge de la ciutat i definir les estratègies de futur d’una manera conjunta amb el món empresarial i innovador, les institucions econòmiques i socials de la ciutat, sindicats, institucions i partits polítics.

Etiquetes associades a la notícia