Finançament per a iniciatives d'economia cooperativa, social i solidària

Un fons de crèdit municipal mancomunat amb les entitats de finances ètiques Fiare i Coop57 facilita ja l'accés al finançament a iniciatives d'economia social i solidària. Amb aquest fons es cobreix el risc financer eventual que poden tenir les iniciatives que opten a les noves línies de crèdit específiques de cada entitat, d'1 milió d'euros cada una.

25/01/2018 17:10 h

Ajuntament de Barcelona

El fons de crèdit municipal disposa d’una aportació de cadascuna de les tres parts —l’Ajuntament i les dues entitats de finances ètiques— per valor de 100.000 euros, i només s’activarà en cas que les empreses o els projectes finançats no puguin satisfer els crèdits concedits.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat que l’aposta per l’economia social i solidària forma part de l’ADN i de la reputació internacional de la ciutat: “Aquesta col·laboració publicocomunitària demostra que una nova manera de fer economia i de democratitzar del crèdit és possible.”

Ja hi ha alguns projectes finançats amb les línies de crèdit específicament creades gràcies a l’existència d’aquest fons. Les entitats Fiare i Coop57 han obert línies de fins a 1 milió d’euros cada una; els riscos que generen les iniciatives que optin a aquest crèdit eventualment es podrien cobrir amb el fons mancomunat de 100.000 euros.

Alguns dels projectes que ja s’han pogut finançar gràcies a aquest fons són la cooperativa de treball Art & Coop, SCCL; dos projectes amb una clara perspectiva feminista, La Raposa i la Xarxa DDiPAS; la cooperativa d’arquitectes La Baula, i la llibreria cooperativa La Carbonera.

A més, aquesta línia de crèdit ha permès la conversió en cooperativa de dues societats mercantils que, per motius diferents, van deixar l’activitat: l’escola Nou Patufet, SCCL, i el Gimnàs Sant Pau, SCCL.

La iniciativa s’emmarca en el Pla d’impuls de l’economia social i solidària 2016-2019, que té com a objectiu global reforçar i promoure iniciatives que treballen amb criteris de justícia social. També se suma a altres iniciatives, com el paquet de subvencions per valor de 4 milions d’euros adreçat a entitats d’economia social i solidària o a l’impuls de projectes socioeconòmics als barris.

Etiquetes associades a la notícia