Garantir l’envelliment actiu de la població: gairebé 90.000 persones de més de 64 anys viuen soles

Les dades d’envelliment a la ciutat arriben a un nou màxim històric amb 350.000 persones de més de 64 anys, una cinquena part de la població; prop de 90.000 d’aquestes persones viuen soles. L’informe “La salut a Barcelona 2018” també recull un descens dels avortaments i els embarassos no desitjats entre els adolescents i un increment de les infeccions de transmissió sexual per clamídia, sífilis i gonocòccia.

11/12/2019 19:41 h

Ajuntament de Barcelona

L’informe “La salut a Barcelona 2018” presenta els principals indicadors de salut de la ciutat. Enguany es posa el focus en l’increment del nombre de persones grans i en les dades sobre salut sexual i reproductiva, sobretot les vinculades a l’adolescència i les malalties de transmissió sexual.

Envelliment i salut

Segons les dades de l’informe, Barcelona té una població de 1.641.548 persones, el 21% de les quals, prop de 350.000, superen els 64 anys. L’envelliment progressiu de la població està vinculat a l’augment de l’esperança de vida, que actualment arriba als 86 anys en el cas de les dones i supera els 80 anys en el cas dels homes, però també es relaciona amb altres factors com la qualitat de vida, la salut mental o la relació amb la comunitat.

Entre els indicadors que recull l’informe destaca l’augment de les persones grans que viuen soles, prop de 90.000, així com la percepció de la soledat, que afecta més les dones: el 30,5% de les barcelonines de més de 64 anys se senten soles, mentre que el 16,6% dels homes troben a faltar la companyia d’altres persones. La solitud, l’aïllament i la manca de suport social influeixen negativament en la salut de la gent gran.

En conjunt, l’informe conclou que les condicions de vida i l’estat de salut de les persones grans és pitjor entre les dones, com reflecteixen alguns indicadors econòmics, socials i mèdics:

 • El 29% dels homes i el 40,5% de les dones tenen alguna dificultat per arribar a final de mes.
 • El 40% de les dones i el 46% dels homes han assistit a alguna activitat organitzada en grup durant el darrer any.
 • Les dones presenten un consum de fàrmacs més alt.

L’envelliment saludable de la població és un repte que s’afronta amb la promoció de la salut física, mental i social i la millora de les condicions de vida de la gent gran. Alguns exemples de programes i intervencions adreçats a la gent gran són:

 • “Barcelona salut als barris” (BSaB): estratègia de salut comunitària que té per objectiu millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que viuen als barris més desafavorits i reduir les desigualtats socials i de salut.
 • Escoles de salut de la gent gransessions grupals gratuïtes setmanals d’una hora i mitja de durada, on els i les assistents, que s’hi han d’inscriure prèviament, participen en tallers pràctics i xerrades.
 • “Activa’t als parcs”: programa d’activitat física a l’aire lliure que es duu a terme en parcs, jardins, places i platges de la ciutat.
 • “Baixem al carrer”: programa que facilita l’accés al carrer a persones grans que viuen soles, tenen problemes de mobilitat o es troben en una situació d’aïllament social.
 • Radars: xarxa de prevenció i acció comunitària per reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans.
 • Vincles: servei per reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i el suport d’equips de dinamització social.

Consulteu tots els serveis adreçats a la gent gran.

Salut sexual i reproductiva

L’informe també tracta en profunditat aspectes de la salut sexual i reproductiva de la població barcelonina, i destaca positivament el descens dels embarassos i avortaments de les adolescents d’entre 15 i 19 anys, sobretot a Ciutat Vella i Nou Barris. En aquest sentit, des de l’any 2006 l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha impulsat el programa  “Salut sexual i reproductiva en dones immigrades i autòctones” (SIRIAN), un projecte que es desenvolupa en setze barris amb l’objectiu de reduir els embarassos no desitjats i augmentar el coneixement sobre contracepció, especialment entre la població migrant i adolescent.

A més, el document recull indicadors sobre les infeccions de transmissió sexual (ITS), àmbit en què s’observa una disminució del nombre de casos de VIH i menys incidència de la sida. Per contra, les ITS com la clamídia, la sífilis i la gonocòccia mantenen la tendència a l’augment dels darrers anys, una dinàmica que també s’observa en altres ciutats europees i que està vinculada tant als canvis de les conductes sexuals com a les millores en la detecció, ja que els serveis de salut disposen de proves més senzilles, eficients i accessibles.

A Barcelona, l’Agència de Salut Pública du a terme la vigilància epidemiològica de les ITS i ha detectat que entre el 40% i el 60% de les persones amb diagnòstic de clamídia, sífilis o gonocòccia no havien fet servir preservatiu en l’última relació sexual. Els professionals de la salut, cada cop més formats i sensibilitzats davant l’augment de les ITS, segueixen els protocols dictats per l’Agència de Salut Pública pel que fa al tractament de les persones diagnosticades i el control de la transmissió de les persones amb qui han mantingut relacions sexuals.

Davant els resultats del darrer informe, a través de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva de Barcelona (ESSIR), l’Agència de Salut Pública de Barcelona reforçarà les mesures per prevenir i reduir l’impacte de les malalties de transmissió sexual durant el 2020:

 • Nova campanya de sensibilització sobre les ITS.
 • Continuïtat del programa “Parlem-ne, no et tallis!” a les escoles, per fomentar l’educació sexual i reproductiva.
 • Impuls de la prevenció del VIH combinada amb la incorporació de la PrEP (profilaxis preexposició), un tractament adreçat a persones que tenen un risc molt alt de contraure el VIH i que permet reduir les possibilitats d’infecció.
 • Ampliació del programa ChemSex: programa pilot que impulsen la Unitat de Malalties de Transmissió Sexual de Drassanes i el Servei d’Atenció i Prevenció de les Drogodependències i que inclou serveis d’atenció a la drogodependència i a les malalties infeccioses.

Què és l’informe de salut pública?

És un document que elabora anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona i que recull els principals indicadors de salut de la població barcelonina, com l’esperança de vida, la salut laboral, la salut sexual i reproductiva, la salut mental i les addiccions, les lesions per accidents de trànsit, la salut ambiental, les malalties transmissibles, la mortalitat o les desigualtats en salut.

On es pot consultar l’informe?

Al web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es pot consultar l’informe complet i la presentació del resum.

Què és l’Agència de Salut Pública de Barcelona?

L’Agència de Salut Pública de Barcelona dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i la presideix la regidora de Salut, Envelliment i Cures.