Nous indicadors de salut per millorar les polítiques públiques

Es presenta l’Enquesta de salut de Barcelona, una eina fonamental per planificar i millorar les polítiques de salut i la qualitat de vida a la ciutat

22/07/2018 21:23 h

Districte Sant Martí

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat l’estudi a partir d’una mostra de 4.000 barcelonins i barcelonines, i ha tingut en compte aspectes com l’edat, el sexe i la nacionalitat.

L’enquesta introdueix noves variables per ampliar la radiografia de la salut a la ciutat i incloure realitats que afecten la població i que les polítiques públiques han de reflectir. D’una banda, s’han recollit dades d’alguns indicadors sobre la immunització de la població, que mostren que l’1,5% dels infants deixen de vacunar-se sense motius mèdics o que quatre de cada deu persones s’han fet la prova del VIH almenys un cop a la vida.

La tendència és estable en la majoria dels indicadors,
a excepció de la salut mental, que empitjora,
i l’obesitat, que augmenta,
mentre que les dones són el col·lectiu més vulnerable

D’altra banda, l’informe introdueix dades sobre diversos indicadors de pobresa, com la seguretat alimentària i la pobresa material i energètica, així com valoracions sobre les cures a la llar, tant de menors com d’adults.

Les dones, un col·lectiu vulnerable

La població femenina pateix amb més intensitat tant la pobresa material com l’energètica, que afecta especialment les dones en llars monoparentals o que viuen soles i les dones de més de 75 anys. Així mateix, la majoria de les cures a la llar són responsabilitat de les dones, que assumeixen la cura de les persones de menys de 15 anys i les persones discapacitades, així com de les que tenen més de 65 anys, en els casos en què l’atenció recau en una sola persona.

Salut mental i prevenció

El risc de patir problemes de salut mental de la població adulta augmenta tant pel que fa als homes com a les dones, i té més incidència a partir dels 75 anys. A més, les persones aturades o que desenvolupen treballs manuals pateixen amb més freqüència problemes de salut mental; per sexes, es tracta del 20% de les dones i el 16,5% dels homes.

En aquest sentit, la prevenció és fonamental per evitar l’empitjorament de la salut mental, una necessitat especialment important en les persones de menys de 18 anys, ja que és durant aquesta etapa que apareixen els principals desencadenants d’una mala salut mental.

Bona valoració dels serveis sanitaris

Sobre el total de la població, vuit de cada deu persones manifesten que se senten satisfetes amb el servei rebut als centres d’atenció primària. Respecte a la cobertura sanitària, el 35% de la població disposa d’una assegurança sanitària privada, que els permet més freqüència de visites a especialistes. Per districtes, s’observen diferències destacades: a Sarrià – Sant Gervasi les persones amb mútua superen el 70%, mentre que a Nou Barris no arriben al 20%.

Qualitat de l’entorn urbà

Pel que fa a la valoració de l’entorn urbà, nou de cada deu persones expliquen que tenen un espai verd a prop de casa, tot i que un terç d’aquestes persones asseguren que no hi acudeix mai. Així mateix, els infants són el col·lectiu que més freqüenta les zones verdes: el 90% hi va com a mínim un cop per setmana.

Respecte a la qualitat de l’aire i el trànsit, més del 50% dels barcelonins i les barcelonines detecta un volum intens de trànsit al seu barri. Pel que fa a la contaminació acústica, cinc de cada deu persones manifesten que senten molt soroll.

Bona salut general i preocupació per l’obesitat

El 80% de la població manifesta que té una bona o una excel·lent salut, i el 56% afirma que camina 30 minuts al dia. Pel que fa a la pràctica de l’activitat física en el temps de lleure, un de cada tres homes i una de cada quatre dones afirma que fa un exercici moderat o intens. Malgrat tot, l’increment de l’obesitat és preocupant, ja que en les dones arriba al 13% i en els homes al 14%, i té més incidència en les persones a l’atur. A més, el sobrepès arriba al 38% en les dones i supera el 50% en els homes.