El robot social Misty II s’incorpora a la vida d’una vintena de persones grans

A partir del mes de febrer, una vintena de persones grans que ja són usuàries de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament i que viuen soles incorporaran a la seva vida diària el robot social Misty II. Comença així una prova pilot per analitzar la idoneïtat d’aquest projecte creat en el marc del repte “Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnologia”, llançat per la Fundació Barcelona Mobile World Capital (MWCapital).

27/01/2020 18:20 h

Ajuntament de Barcelona

Les persones usuàries seleccionades conviuran amb un dels quatre robots que s’han posat a disposició de la prova pilot. Aquests robots aniran canviant de llar cada dos mesos fins al febrer del 2021. El personal municipal avaluarà les circumstàncies de les persones usuàries abans i després de la convivència amb el robot, així com la situació de les persones cuidadores que intervenen en el procés de les cures.

Alhora, es podran millorar el funcionament i les aplicacions del robot a partir de l’experiència adquirida en un entorn real. L’objectiu principal és estudiar fins a quin punt es pot millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones grans amb algun tipus de dependència i també de les persones cuidadores mitjançant l’assistència d’un robot social.

Per tant, s’estudiarà si el robot ajuda a reduir l’aïllament de les persones grans, si serveix per monitorar el seu estat de salut o bé si és útil per reduir oblits en la presa de medicaments o a l’hora d’assistir a visites mèdiques. De fet, els robots amb capacitats digitals i d’interconnexió poden ser un element integrador de diversos dispositius digitals que ja es trobin instal·lats a l’habitatge de les persones grans, com per exemple elements de comunicació o sensors.

En cas que els resultats siguin positius, s’estudiarà la possibilitat d’estendre progressivament l’ús del robot a més llars de la ciutat.

Les cures, més equitatives, més sostenibles i de millor qualitat

El projecte vol assegurar l’equitat en l’àmbit de les cures a les persones grans perquè no només rebin l’atenció adequada les persones que disposen d’una xarxa familiar o les que tenen un poder adquisitiu superior. El repte de les administracions públiques es basa a estudiar com fer unes cures més equitatives, més sostenibles i de millor qualitat.

A més, la qüestió de les cures té un vessant de gènere molt destacat, ja que les dones assumeixen la major part d’aquestes tasques. D’altra banda, cal que en el disseny de les solucions tecnològiques a llarg termini participin les persones que fan les cures i les mateixes persones usuàries. Els projectes pilot com el del robot Misty II estan pensats per fer compatibles tots aquests elements.

La situació de les persones grans a Barcelona

A la ciutat hi ha 350.000 persones de més de 65 anys, 90.000 de les quals viuen soles. Durant els propers anys es preveu que aquesta xifra augmenti progressivament. Actualment Barcelona disposa de 13.000 places de residències per a gent gran finançades públicament, amb una llista d’espera que supera les 6.000 persones.

D’altra banda, hi ha 40.000 llars que reben el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) municipal o que perceben la prestació de cuidador no professional i, per primera vegada, el Servei Municipal de Teleassistència ha superat les 100.000 persones usuàries.

Els estudis revelen que el 90% de les persones grans volen quedar-se a casa durant el màxim de temps possible i evitar anar a una residència o a casa dels fills.

Un total de 53 projectes de 14 països

El projecte guanyador del repte “Millorant la qualitat de vida de la gent gran a través de la tecnologia” el va presentar l’empresa lleidatana Grup Saltó, que rebrà 100.000 euros de la Fundació MWC per comprovar-ne l’eficàcia en un entorn real, tal com especificaven les bases del concurs.

El repte va rebre 53 propostes d’un total de 14 països, entre els quals hi havia França, Suècia, els Estats Units, Taiwan, els Països Baixos, Alemanya, Canadà, Gran Bretanya i la Xina. El 50% dels participants van ser empreses i persones emprenedores d’àmbit internacional.

Per seleccionar els guanyadors es va valorar que les solucions tecnològiques proposades potenciessin el desenvolupament de serveis nous, la superació de barreres per accedir a serveis més personalitzats i l’accessibilitat econòmica. També es va tenir en compte que els projectes aprofitessin la immediatesa, el temps real, la connectivitat quasi il·limitada i el baix consum energètic de la tecnologia 5G.

Per definir el projecte, MWCapital i el consistori van treballar conjuntament amb l’Àrea Social del Govern, i també hi van participar diverses fundacions i associacions del col·lectiu al qual s’adreça la iniciativa per conèixer-ne les necessitats.

Etiquetes associades a la notícia