Aturades dues obres de rehabilitació de finques de fons inversors

Les propietats havien realitzat reformes integrals sense tramitar la llicència d’obra major corresponent. En una de les obres, al Poble-sec, el promotor també havia incomplert l’obligació legal de reallotjar un llogater amb els seus dos fills menors, al qual s'acaba el contracte.

06/02/2018 10:33 h

Ajuntament de Barcelona

“Hem d’actuar amb la màxima duresa, estem totalment en contra d’aquestes intervencions abusives i il·legals dels fons d’inversions i les societats immobiliàries que actuen a la ciutat sense escrúpols i sense tenir en compte què és el que marquen les lleis”, ha assegurat el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner. “No acceptarem aquest joc brut de saltar-se les normes. S’han de respectar els barris, els drets de les persones, i s’ha de respectar la legislació”, ha afegit Montaner.

El primer dels casos el va detectar el Districte de Sants-Montjuïc, que va notificar la suspensió immediata de les obres que Vertice Nedax, SL, vinculat al fons d’inversió Norvet, SL, estava desenvolupant al carrer de Murillo, 12, al barri del Poble-sec. El promotor havia tramitat una vintena de comunicats d’obres puntuals, mentre que el que en realitat estava fent era una rehabilitació integral de l’edifici.

Precinte al barri del Clot

El Districte de Sant Martí va descobrir fa uns dies que la societat Sort Bwok, SL, propietària de l’edifici del carrer del Consell de Cent, 609, ha rehabilitat tot l’edifici sense la llicència pertinent i n’ha ampliat la volumetria, en una finca que, d’acord amb el planejament, no admet cap augment. Per aquest motiu, no només es van suspendre els treballs que encara s’estaven fent, sinó que, a més, es va precintar l’edifici, i s’iniciarà un procediment sancionador.

El precinte només es traurà quan la societat hagi regularitzat els tràmits i procedeixi a l’enderroc de tots els volums que s’han afegit a l’immoble.

Vulneració dels drets dels llogaters

A més de no haver sol·licitat la requerida llicència d’obra major en la rehabilitació de la finca del carrer de Murillo, l’actuació del fons d’inversió Norvet i les empreses vinculades presenta una sèrie d’irregularitats que vulneren els drets dels llogaters:

1) A la finca del Poble-sec el promotor va incomplir l’obligació d’oferir un allotjament alternatiu a un inquilí, a qui s’acabava el contracte, durant les obres. A més, Norvet ha refusat totes les oferta de mediació per trobar una solució per a aquest llogater, que viu amb dos fills menors d’edat, que li han fet arribar tant entitats veïnals com el mateix Ajuntament i ha sol·licitat el desnonament del llogater. L’Ajuntament ha demanat formalment que retirin la petició.

2) En aquesta mateixa finca del Poble-sec, a un altre llogater que disposa d’un contracte de renda antiga Norvet només li ha ofert un reallotjament en un local sense cèdula d’habitabilitat.

3) La del Poble-sec no és la primera irregularitat que ha comès Norvet per estalviar-se obligacions legals amb els llogaters. Al novembre ja es van haver d’aturar les obres de la finca del carrer d’Aragó, 477, per no haver-se tramitat la llicència pertinent.

4) L’Ajuntament és acusació popular en el cas instruït pel Jutjat núm. 31 de Barcelona, que investiga Norvet per haver contractat l’empresa Desokupa per dur a terme un desallotjament extrajudicial.

5) Finalment, s’ha iniciat un expedient sancionador, també a Norvet, per no haver abonat les taxes i els impostos pertinents en l’enderroc de la finca del carrer del Poeta Cabanyes, 33.

Per evitar casos com aquests, s’han iniciat els tràmits per exigir als propietaris de finques una declaració responsable i un protocol de reallotjament com a requisit indispensable per començar una rehabilitació.

Etiquetes associades a la notícia