Declaració de Barcelona per l’habitatge cooperatiu

Les polítiques d’habitatge innovadores i no especulatives necessiten recursos. Signem la Declaració de Barcelona per l’impuls publicocomunitari de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. El contingut s’inspira en la resolució del Parlament de Catalunya de suport al model de l’habitatge cooperatiu, aprovada per un ampli consens.

25/11/2022 19:49 h

Ajuntament de Barcelona

La signatura té lloc en el marc de “La via cooperativa al dret a l’habitatge” – Fòrum per l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús 2022, que té lloc fins al 27 de novembre a la ciutat i està impulsat per la XES (Xarxa d’Economia Solidària) i la REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) i cofinançat per la Generalitat i l’Ajuntament.

Les administracions signants de la declaració es comprometen i insten la resta d’administracions amb competències a treballar, entre d’altres, pels objectius següents:

 • Difondre i reivindicar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • Desenvolupar polítiques públiques específiques per al cooperativisme en cessió d’ús.
 • Estendre a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús ajuts i polítiques públiques de suport existents en l’àmbit del lloguer o del lloguer social.
 • Impulsar modificacions legals per blindar el model de manera permanent.
 • Cedir sòl i patrimoni públic.
 • Impulsar la implementació d’instruments de captació i gestió de sòl i patrimoni.
 • Impulsar i garantir ajuts econòmics.
 • Establir bonificacions fiscals.
 • Promoure línies de finançament.
 • Crear línies de garantia per facilitar l’accés al finançament privat, especialment per a la banca ètica o cooperativa.
 • Reconèixer i promoure l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran.
 • Impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en entorns rurals.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades