Sessió informativa sobre habitatge públic a la Marina

Dimarts 28 de març a les 18 h a la Casa de l'Agricultura (c. Ulldecona, 21, a la Marina del Prat Vermell), l'Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) explica totes les accions que s'estan duent a terme al barri per disposar de més habitatge públic i assequible, i els mecanismes per accedir-hi.

22/03/2023 17:54 h

Ajuntament de Barcelona

En la línia de les trobades informatives desenvolupades al febrer a Sant Martí i aquests dies a Nou Barris, que han comptat amb una notable assistència de públic, l’Ajuntament de Barcelona exposa ara a Sants-Montjuïc, i concretament al bell mig del nou barri de la Marina del Prat Vermell, quines mesures s’hi han dut a terme per oferir més i millor habitatge públic, com a estratègia essencial per garantir el dret a disposar d’un sostre. Per exemple, els mecanismes centrals que s’utilitzen per complir amb aquest objectiu, com són la construcció de noves promocions, la compra de finques i pisos del mercat privat i la captació d’habitatges del mercat privat mitjançant programes com la Borsa de Lloguer.

La Marina del Prat Vermell serà el barri amb la concentració més alta d’habitatge protegit de tot Barcelona: el projecte que preveu construir-hi 12.000 pisos, dels quals més de la meitat (6.246 habitatges) seran de titularitat pública. Actualment hi ha tres promocions en marxa: dues en què les obres estan a punt d’acabar-se (Cal Cisó, 49-59, i Ulldecona, 2-10) i una en construcció (Acer, 10).

A més de l’ampliació del parc públic, en aquesta sessió també es farà esment del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), la via que tots els ciutadans han d’utilitzar en cas de voler accedir a un habitatge de protecció oficial a la ciutat, i que requereix inscripció prèvia.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades