La Marina del Prat Vermell es va transformant amb la construcció d’habitatge públic

Aquest barri de Sants-Montjuïc es consolida com el barri amb la concentració més alta d’habitatge protegit de la ciutat amb un projecte que preveu construir-hi 12.000 pisos, dels quals més del 50% seran assequibles. La gran operació urbana d’aquest barri va començar el 2006 amb la primera modificació del Pla general metropolità, que es va haver d’actualitzar el 2019 per transformar un teixit industrial en una zona que generi vida veïnal amb habitatge, verd i activitat econòmica.

21/02/2023 17:00 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte dotarà la ciutat d’un nou barri residencial, al districte de Sants-Montjuïc, de gran transcendència, amb 75 hectàrees (l’equivalent a 40 illes de l’Eixample) on s’estan construint 12.000 habitatges, dels quals 6.246 seran de lloguer assequible, i un nou pol de vida i activitat econòmica.

Actualment hi ha tres promocions en marxa: dues en què les obres estan a punt d’acabar-se (Cal Cisó, 49-59, i Ulldecona, 2-10) i una en construcció (Acer, 10). 

Cal Cisó, 49-59

Tres edificis eficients energèticament amb un total de 108 habitatges, 48 de lloguer social i 60 de lloguer assequible amb espais i jardins comunitaris i aparcaments locals a la planta baixa. 

L’envolupant de l’edifici i les instal·lacions incorporen sistemes d’ecoeficiència energètica. Tots els habitatges tenen proteccions solars i, com a mínim, dues façanes amb ventilació creuada.

Acer, 10

Un edifici plurifamiliar de 234 habitatges protegits exteriors, amb locals comercials, un jardí central, espais comunitaris, 77 aparcaments per a cotxes (12 places adaptades), 54 places per a motos i 224 places per a bicicletes.

Es tracta d’un edifici dissenyat amb un passadís interior ventilat, a banda i banda del qual es troben els habitatges. Aquesta ventilació interior del passadís es fa a través d’uns patis que van des de la façana exterior fins al passadís interior.

Ulldecona, 2-10

Promoció de 72 habitatges públics, 6 dels quals seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb zones comunes, aparcament de bicicletes, coberta verda i un local per a un equipament municipal. 

Tots els criteris de disseny, tant de la definició de la forma com del sistema constructiu, s’alineen per aconseguir un edifici NZEB (de consum gairebé zero).

Altres projectes al barri

Hi ha dues promocions més en fase de redacció de projecte: Cal Cisó, 44-48, i Ulldecona, 11 i 16-24, i al març de l’any passat es va inaugurar la Chalmeta, un edifici de cohabitatge per a 32 famílies que s’ha construït en un terreny municipal cedit en dret de superfície a la Cooperativa Llar Jove. Es tracta del quart edifici de cohabitatge a la ciutat, un tipus de tinença d’habitatge no especulatiu i protegit. 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades