La Unitat de Disciplina de l’Habitatge, cinc anys treballant pel dret a l’habitatge

L’any 2015 l’Ajuntament va crear la Unitat Antiassetjament i de Disciplina de l’Habitatge amb l’objectiu de defensar l’habitatge com un dret fonamental. Fins ara, aquesta unitat ha inspeccionat 118.587 pisos, un 12% del parc residencial de la ciutat, i ha posat multes per valor de dos milions d’euros aproximadament, la majoria a grans tenidors que mantenien habitatges buits. A més, ha aconseguit aturar catorze casos d’assetjament immobiliari.

28/08/2020 12:53 h

Ajuntament de Barcelona

La Unitat Antiassetjament i de Disciplina de l’Habitatge, formada per un equip de deu persones, centra l’activitat a detectar habitatges buits i combatre el mal ús de l’habitatge protegit, l’assetjament immobiliari, el mal estat de conservació dels pisos i la manca de lloguer social per a famílies vulnerables per part dels grans tenidors. L’acció municipal ha permès millorar directament la situació residencial de 637 persones.

Des de la creació d’aquesta unitat s’han inspeccionat 118.587 habitatges i s’han tramitat 926 expedients. L’import total de les multes ha estat de 2,1 milions d’euros. El 58,2% de les multes s’han posat a grans tenidors d’habitatge que tenien pisos buits, i el 29,9% han estat per fer un mal ús dels habitatges de protecció oficial. Entre el 2016 i el 2019, a més, l’elaboració del cens d’habitatge buit va permetre detectar 10.052 habitatges buits i 13.852 habitatges convertits en oficines o empreses.

L’objectiu principal d’aquesta unitat no és recaptatori, sinó que vol mobilitzar habitatges buits perquè tornin a habitar-se, si pot ser, amb lloguer assequible. En aquest sentit, la Unitat Antiassetjament i de Disciplina de l’Habitatge ha aconseguit incrementar el parc d’habitatge assequible de la ciutat amb 196 pisos, ha detectat 814 pisos de grans tenidors buits durant més de dos anys i ha aturat, juntament amb les entitats socials, 14 situacions d’assetjament. També s’ha reduït el preu del lloguer de 25 habitatges i s’han expropiat 6 pisos de bancs per destinar-los a lloguer assequible.

Les accions antiassetjament s’afegeixen a una política d’habitatge àmplia, que inclou la construcció i la compra de pisos per ampliar el parc de lloguer públic, les ajudes al pagament del lloguer i les subvencions per a la rehabilitació.

 

 

 

 

 

 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia