Més recursos per prevenir la violència sexual infantil

El nou conveni de col·laboració i finançament amb PrevenSI, l’entitat que treballa per prevenir la violència sexual infantil, permetrà reforçar els recursos que ofereix aquest projecte impulsat per l’Institut de Psicologia Forense, l’Institut Intress i la Fundació IRES. L’Ajuntament hi aporta 20.000 euros, que serviran per finançar el 50% de la línia d’atenció de l’entitat.

29/11/2022 12:50 h

Ajuntament de Barcelona

A més del finançament, el conveni destaca la importància de sensibilitzar, de formar i d’assessorar persones i institucions de l’entorn dels infants i de les famílies i professionals que treballen amb nens, nenes i adolescents. Alhora, també es vol reforçar la identificació, l’assessorament i la derivació, si escau, a un tractament psicològic de persones que se senten atretes sexualment per infants o adolescents per tal de prevenir qualsevol tipus de violència sexual infantil.

Aquesta iniciativa se suma a d’altres projectes que treballen en la prevenció de les violències contra els nenes, les nenes i els i les adolescents, com el Pla d’infància 2021-2030, per combatre les violències masclistes en la població més jove i establir programes de detecció i d’actuació en el cas d’infants i adolescents que pateixen violències, abusos o maltractaments.

Un servei pioner especialitzat a prevenir l’abús infantil

L’entitat PrevenSI treballa des d’una perspectiva centrada en els processos de prevenció, de recuperació i d’acompanyament, així com en l’estudi de les causes de la violència sexual contra infants i adolescents. Ofereix atenció, orientació, assessorament i formació i disposa d’una plataforma en línia i d’una línia telefònica professionalitzada.

Des de l’any 2020 PrevenSI ha rebut 884 consultes i més de 88.000 visites al web. Entre les persones usuàries destaquen les franges d’edat de 18 a 34 anys, amb prop d’un 63% de públic masculí.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades