Consells per a una bona higiene de mans

El rentat correcte de mans es pot fer amb aigua i sabó o per fricció amb preparats amb alcohol seguint unes tècniques especials. Us les ensenyem.

11/03/2020 12:58 h

Vanessa Castillejo Bella

Per evitar el contagi de la COVID-19 es recomana seguir les mateixes mesures de protecció que per prevenir la grip estacional, i especialment el rentat de mans amb aigua i sabó. Als documents adjunts podeu trobar com fer el rentat de mans amb aigua i sabó o per fricció amb preparats amb alcohol.

La resta de mesures preventives són:

·           Quan tussis o esternudis, cobreix-te la boca i el nas amb un mocador d’un sol ús o amb la part interior del colze.

·           Mantingues la distància amb persones amb símptomes d’infecció respiratòria.

·           Evita compartir menjar o estris.

Etiquetes associades a la notícia