Les persones amb discapacitat que tenen alteracions conductuals poden sortir al carrer durant el confinament

El Ministeri de Sanitat ha publicat un criteri interpretatiu a l'estat d'alarma per garantir el benestar de les persones amb alteracions conductuals a les quals se'ls pot agreujar la seva situació per estar confinades.

23/03/2020 16:51 h

barcelona.cat

Com per exemple, les que estan diagnosticades de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

Aquestes persones podran sortir al carrer seguint aquestes mesures de seguretat i prevenció:

 • ​Hauran d’anar acompanyades d’una sola persona.
 • Hauran de complir les mesures de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries.
 • És recomanable que portin documentació acreditativa del trastorn.

En aquest enllaç podeu consultar la instrucció ​del 19 de març de 2020 del Ministeri de Sanidad en la que s’estableixen els criteris en relació a les activitats permeses per les persones amb discapacitat que tenen alteracions conductuals durant l’estat d’alarma per la Covid-19.

Quina documentació es recomana portar?

 • ​El certificat oficial de reconeixement de la discapacitat, si es té.
 • La prescripció d’un professional de la sanitat, si es té.
 • Informes mèdics, psicològics o socials complementaris en els quals es descriguin les necessitats individuals, si es tenen.
 • Una còpia de la Instrucció del de març de 2020 del Ministeri de Sanitat publicada al BOE número 76 del 20 de març de 2020

Quins són els criteris de circulació per les persones amb discapacitat?

Les persones amb discapacitat poden sortir al carrer com tota la ciutadania per a desenvolupar les activitats autoritzades per l’article 7 del Reial decret 463/2020:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a centre, servei o establiment sanitari
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, si treballes en un sector bàsic (alimentació, sanitat, neteja,…)
 • Retorn al lloc de residència habitual
 • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança
 • Causa de força major o situació de necessitat .​

Algunes persones sordes poden tenir dificultats de comunicació amb les persones que porten mascareta. Per això recomanem:

 • Portar mòbil i/o llibreta i bolígraf
 • Comunicar-se per escrit a través de la pantalla del mòbil o del paper

Es recomana que quan sortim al carrer, totes i tots portem el certificat autoresponsable que posa a disposició el Departament d’Interior. El teniu disponible en aquest enllaç.

Etiquetes associades a la notícia