Reforç dels serveis funeraris per la Covid-19

Reforç dels serveis funeraris de la ciutat davant l’increment dels decessos i la situació d’excepcionalitat generats per la Covid-19. L’objectiu és agilitar els tràmits, assegurar-ne l’operativitat i donar suport a les persones que han perdut éssers estimats.

06/04/2020 18:35 h

Ajuntament de Barcelona

Per poder treballar de manera àgil i coordinada i fer més senzills els tràmits, s’han assignat els diferents centres hospitalaris a les operadores funeràries. A més, s’han reforçat els circuits de comunicació amb les famílies perquè rebin tota la informació dels preus i procediments establerts en la situació actual d’estat d’alarma.

Pel que fa a l’import màxim dels serveis funeraris bàsics, no pot superar els 2.500 euros: 1.948,10 euros de base, més 540 euros en cas d’inhumació i 550 en cas d’incineració. Les famílies que ho sol·licitin podran pactar un servei que tingui un preu superior.

En cas de tenir contractada una assegurança de decés, es poden triar lliurement els serveis i productes a contractar. Si no s’esgota tot el capital assegurat, es pot demanar el retorn del capital sobrant.

A més, en cas que calgui limitar les incineracions per garantir el servei, s’oferirà l’opció de fer inhumacions provisionals i fer la incineració en un termini de dos anys, sense cap cost addicional.

Suport a les famílies

S’ha habilitat un telèfon de suport emocional per a les famílies, el 649 756 713, que ofereix atenció de professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 hores.

També s’ofereix la possibilitat de fer un servei religiós a través de l’Oficina d’Afers Religiosos.

A més, un cop s’acabi la crisi sanitària, Cementiris de Barcelona habilitarà espais dins dels recintes perquè les famílies puguin acomiadar-se de les persones estimades, sense cap cost addicional.

Més informació

Notícies relacionades