Mantenim els serveis d’atenció en situacions d’emergència habitacional

L’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona ha pres una sèrie de mesures per fer front a l’expansió de la Covid-19. Totes les oficines d’habitatge han tancat, però se segueix treballant en els casos més vulnerables. Així, es mantenen el Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació, el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics i les reparacions urgents d’habitatges del parc públic.

22/03/2020 19:45 h

Ajuntament de Barcelona

Un cop suspesos tots els desnonaments a la ciutat, la Regidoria d’Habitatge i l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) han adoptat una sèrie de mesures per tal d’evitar la propagació del virus i garantir, alhora, la resposta a les situacions d’emergència que es puguin produir de manera sobrevinguda i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

Les mesures principals consisteixen a tancar totes les oficines d’habitatge fins un altre avís, posposar totes les gestions presencials i paralitzar qualsevol termini administratiu amb relació a gestions de la ciutadania davant l’IMHAB, així com els procediments d’adjudicació d’habitatges i totes les construccions en marxa.

Totes aquestes mesures estan recollides en el pla de contingència aprovat per l’IMHAB d’acord amb el Decret d’Alcaldia signat el 15 de març, en el marc del Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma davant la situació generada per la Covid-19.

Així doncs, mentre duri aquesta situació i fins un altre avís:

-Les oficines d’habitatge de cada districte i les oficines centrals de l’IMHAB estaran tancades al públic.

-S’atura l’activitat administrativa de l’IMHAB pel que fa a la contractació administrativa. Això vol dir que, amb caràcter general, tots els terminis per presentar pliques o complir requeriments en qualsevol tipus de procediment de contractació, inclosos el cohabitatge i similars, queden suspesos.

-S’aturen els processos d’adjudicació d’habitatges, amb la qual cosa els terminis normatius d’adjudicació queden suspesos i les cites per a compareixences queden posposades fins a una data encara per determinar.

-Se suspèn l’adquisició d’habitatges per tempteig; per tant, els terminis per a l’exercici del tempteig per part de l’Ajuntament de Barcelona queden suspesos des de la vigència del decret d’alarma.

-S’aturen els procediments de disciplina: tots els terminis per formular al·legacions o dictar resolucions en el marc dels diferents procediments sancionadors o d’intervenció administrativa queden suspesos, i es reprendran quan ho determini l’autoritat competent.

-S’aturen les obres de construcció de habitatge públic nou, les obres de rehabilitació d’edificis o d’habitatges individuals i les tasques de manteniment ordinari del parc públic d’habitatges gestionat per l’IMHAB.

D’altra banda, les prestacions que, segons el pla de contingència, tenen caràcter essencial i que, per tant, continuaran en marxa són:

-Les reparacions i incidències urgents d’habitatges del parc públic (emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic), que s’atendran en horari de 9.00 a 13.00 hores als telèfons habilitats específicament: 932 915 404, 932 915 424, 932 918 533 i 932 915 406. I, també, mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB i el correu electrònic imhab@imhab.cat.

-Les situacions excepcionals i no previsibles d’emergència habitacional s’hauran de notificar al telèfon d’atenció ciutadana 010.

Podeu consultar informació actualitzada sobre la Covid-19 i els consells i recomanacions que s’han de seguir als webs de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia